Një regjistër osman i viteve 1845-1846 në Arkivin Osman të Stambollit dhe një statistikë e pajtimeve të gjaqeve në Toskëri
Ermal Nurja
 381
Shuarja e zërit të një komuniteti diskursiv si dramë sociale
Prof. Dr. Tomorr Plangarica
 337
Elbasani në vitet ‘30 të shek. XX
Rudolf Deliana
 251
Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit
Etleva Demollari
 128
Fjalë përshëndetëse
Dr. Dorian Koçi
 123
Lufta për marrjen e garnizonit të Kotës dhe një objekt muzeal i gjeneralit italian Enriko Gotti
Dr. Dorian Koçi
 89
“Nga gurra e traditës te gurra e kritikës”: aspekte të mendimit etnologjik të Mark Krasniqit
 144
Materializing modernity – socialist and post-socialist rural legacy in contemporary albania1
 127
Materializimi i modernitetit – trashëgimia rurale socialiste dhe post-socialiste në Shqipërinë bashkëkohore
 127
Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit
Etleva Demollari
 96
Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit
Etleva Demollari
 96
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 87
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 79
Etiologic factors, diagnose and therapy of advanced liver cirrhosis in Albania compared with European data
Xhimi Tata
 227
Faktorët etiologjikë, diagnoza dhe terapia e cirrozës hepatike të avancuar në Shqipëri në krahasim me të dhëna europiane
Xhimi Tata
 227
A general observation on the use of e-commerce in Albania
Besjana Tosuni
 165
Një vështrim i përgjithshëm mbi përdorimin e e-commerce në Shqipëri
Besjana Tosuni
 165
Epidemiology of covid-19 in Albania
Erda Qorri
 140
Epidemiologjia e covid-19 në Shqipëri
Erda Qorri
 140
Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit
Etleva Demollari
 96
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 87
Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568
Ermal Nurja
 79
Muzeologjia Shqiptare në vitet e socializmit
Etleva Demollari
 96
Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve
Besnik Bashaliu
 87
Albanian nobility in the beginnings of the Ottoman era: the metamorphoses of a social stratum
 85