Dokumentimi dhe ndërhyrjet konservuese preliminare në mozaikun e zbuluar në kuadër të projektit "Restaurimi i Xhamisë Mbret dhe Teqesë së Helvetive", Berat

  • Berbis Islami
  • Klejdi Zguro

Abstrakt

Gjatë hapjes së kanalit kullues në anën jugore të Xhamisë Mbret, gjatë projektit të restaurimit/konservimit të Xhamisë së Mbret dhe Teqesë Helvetiane në Berat, u zbulua një trakt muri dhe një varr. Gjatë pastrimit të skeletit nga toka, u identifikua një fragment trotuari mozaiku. Është një mozaik polikrom, i realizuar në teknikën opus tesselatum, me motive gjeometrike (motiv me luspa). Mozaiku është dëmtuar në disa pjesë (lacunae) dhe disa tesera mungojnë. Në anën jugperëndimore, motivi me luspa ndërpritet nga një bordurë, e kufizuar nga dy rreshta tesera gri, midis të cilave teserat e bardha dhe terrakota janë realizuar me dhëmbë të alternuar. Pjesë e sipërfaqes së mozaikut të zbuluar deri më tani, është gjithashtu një mbishkrim në Greqishten Bizantine. I vetmi fragment që mund të dallohet është: ÅúèÅOTOKúÁ ... Mbishkrimi dhe, gjithashtu, pjesa lindore e mozaikut, është dëmtuar nga një mur i mëvonshëm. Në të njëjtën kohë me gërmimin arkeologjik preszervues, u kryen ndërhyrjet paraprake, për të siguruar stabilitetin in-situ të mozaikut. Në kushtet e dhënies së një datimi relativ paraprak në pjesën e dukshme të mozaikut, gjejmë motivin me luspa të përdorur gjerësisht në mozaikët e bazilikave të hershme të krishtera të vendit tonë, të datuar në shekullin V-VI të erës sonë.

Downloads

Download data is not yet available.
Botuar
2020-12-23
Si të Citoni
Islami, B., & Zguro, K. (2020). Dokumentimi dhe ndërhyrjet konservuese preliminare në mozaikun e zbuluar në kuadër të projektit "Restaurimi i Xhamisë Mbret dhe Teqesë së Helvetive", Berat. Studime Muzeologjike, 10(10), 168-174. Retrieved from http://albanica.al/studime_muzeologjike/article/view/118
Numri i leximeve: 23
Numri i shkarkimeve: 3

Downloads

Download data is not yet available.