Gega, R. (2020). Baptiseri i Butrintit : Arkitektura dhe të dhëna të reja në ecurinë funksionale. Studime Muzeologjike, 10(10), 77-87. Retrieved from http://albanica.al/studime_muzeologjike/article/view/111