Gega, Reshat. 2020. “Baptiseri I Butrintit : Arkitektura Dhe Të dhëna Të Reja Në Ecurinë Funksionale”. Studime Muzeologjike 10 (10), 77-87. http://albanica.al/studime_muzeologjike/article/view/111.