[1]
R. Gega, “Baptiseri i Butrintit : Arkitektura dhe të dhëna të reja në ecurinë funksionale”, StudMuze, vol. 10, no. 10, pp. 77-87, Dec. 2020.