Gega, R. “Baptiseri I Butrintit : Arkitektura Dhe Të dhëna Të Reja Në Ecurinë Funksionale”. Studime Muzeologjike, Vol. 10, no. 10, Dec. 2020, pp. 77-87, http://albanica.al/studime_muzeologjike/article/view/111.