Botimet më të fundit

Revistat sipas botuesit

Në seksionin e mëposhtëm, platforma “Albanica” krijon mundësi për aksesimin e revistave shkencore sipas institucioneve, universiteteve, fakulteteve dhe departamenteve. Bëni përzgjedhjen tuaj dhe klikoni për të hapur revistën që kërkoni

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit

Emri i Botuesit: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit
ISSN online: 2706-5995
ISSN për shtyp: 2617-9768
Çmimi i botimit: 0

Academicus International Scientific Journal

Emri i Botuesit: Academicus International Scientific Journal
ISSN online: 2309-1088
ISSN për shtyp: 2079-3715
Çmimi i botimit: 0

Arkivi Digjital Elbasan

Emri i Botuesit: Arkivi Digjital Elbasan
ISSN online: 2707-6563
ISSN për shtyp: 2616-6372
Çmimi i botimit: 0

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit

Emri i Botuesit: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit
ISSN online:
ISSN për shtyp: 2309-5741
Çmimi i botimit: 0

Muzeu Historik Kombëtar

Emri i Botuesit: Muzeu Historik Kombëtar
ISSN online:
ISSN për shtyp: 2790-3621
Çmimi i botimit: 0

ACADEMY OF SCIENCES OF ALBANIA

Emri i Botuesit: ACADEMY OF SCIENCES OF ALBANIA
ISSN online:
ISSN për shtyp: 0585-5047
Çmimi i botimit: 0

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Emri i Botuesit: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
ISSN online:
ISSN për shtyp: 2523-6636
Çmimi i botimit: 0

Instituti i Studimeve Albanologjike Shêjzat-Pleiades

Emri i Botuesit: Instituti i Studimeve Albanologjike Shêjzat-Pleiades
ISSN online:
ISSN për shtyp: 2517-9624
Çmimi i botimit: 0

Albanian University

Emri i Botuesit: Albanian University
ISSN online:
ISSN për shtyp: 2220-461X
Çmimi i botimit: 0