Botimet më të fundit

Revistat më të fundit

Revistat sipas botuesit

Në seksionin e mëposhtëm, platforma “Albanica” krijon mundësi për aksesimin e revistave shkencore sipas institucioneve, universiteteve, fakulteteve dhe departamenteve. Bëni përzgjedhjen tuaj dhe klikoni për të hapur revistën që kërkoni

Albanian Institute of Islamic Thought and Civilization

Emri i Botuesit: Albanian Institute of Islamic Thought and Civilization
ISSN online: 2959-1856
ISSN për shtyp: 2414-8784
Çmimi i botimit: 0

Qendra për Marrdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike

Emri i Botuesit: Qendra për Marrdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike
ISSN online: 1857-8543
ISSN për shtyp: 1857-825X
Çmimi i botimit: 0

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit

Emri i Botuesit: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit
ISSN online:
ISSN për shtyp: 2309-5741
Çmimi i botimit: 0

Albanian Sciences Academy

Emri i Botuesit: Albanian Sciences Academy
ISSN online:
ISSN për shtyp: 0585-5047
Çmimi i botimit: 0

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Emri i Botuesit: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
ISSN online:
ISSN për shtyp: 2523-6636
Çmimi i botimit: 0

Albanian University

Emri i Botuesit: Albanian University
ISSN online:
ISSN për shtyp: 2220-461X
Çmimi i botimit: 0

Arkivi Digjital Elbasan

Emri i Botuesit: Arkivi Digjital Elbasan
ISSN online: 2707-6563
ISSN për shtyp: 2616-6372
Çmimi i botimit: 0

Muzeu Historik Kombëtar

Emri i Botuesit: Muzeu Historik Kombëtar
ISSN online:
ISSN për shtyp: 2790-3621
Çmimi i botimit: 0