Botimet më të fundit

Revistat sipas institucioneve

Në seksionin e mëposhtëm, platforma “Albanica” krijon mundësi për aksesimin e revistave shkencore sipas institucioneve, universiteteve, fakulteteve dhe departamenteve. Bëni përzgjedhjen tuaj dhe klikoni për të hapur revistën që kërkoni.

Muzeu Historik Kombëtar

Muzeu Historik Kombëtar është institucioni kryesor në rrjetin të institucioneve që kanë si objekt të punës së tyre ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të Shqipërisë dhe shqiptarëve

Arkivi Digjital Elbasan

Arkivi Digjital Elbasan është një organizatë jofitimprurëse që vepron në fushën e trashëgimisë kulturore me qëllim kryesor të punës së saj ruajtjen dhe promovimin e kësaj trashëgimie. Përgjatë veprimtarisë së saj, kjo organizatë realizuar disa projekte të rëndësishme midis të cilave edhe botimi i Revistës Albanon.

Revistat

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave është institucioni kryesor që mbikqyr, rregullon, organizaon dhe drejton aktivitetin e arkivave shqiptare

IAKSA

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA) është një nga institutet kërkimore, pjesë përbërëse e Akademisë së Studimeve Albanologjike në Shqipëri. IAKSA-ja përbëhet nga: Departamenti i Etnologjisë, Departamenti i Folklorit dhe Departamenti i Artit.

Revistat