Geopolitical dimension of thinking in the Albanian language supports the Euro-Atlantic integration

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7336/academicus.2015.11.06

Abstract

This work starts with the premise that the Albanian language is one of most ancient languages in the world and stands in the root of the common trunk of the Indo-European languages. The common pre-Indo-European origin is preserved in the present Albanian language almost in the same conditions that this language was spoken 2-3 thousand years ago. Further in the work arguments are set forth regarding Albanian language priorities as a synthetic-analytic type language and the role of the Albanian language as the key in analyzing the Indo-European language system is presented. Regardless the tendencies toward analytic features the Albanian language, at the same time, preserves also useful elements from the synthetic features. Continuing, the Albanian language geopolitical positioning is presented from the point of view of the Indo-European languages differentiation and concentration in the EU context and Euro-Atlantic countries integration, supposing the conditions of each language in relation to the specific way of thinking in that language. Closing, some concrete examples are presented about where and how the different ways of thinking may be applied and harmonized, either with the synthetic or analytic domination, and a concrete example is analyzed about how Albanian language can be invested in the improvement of the Indo-European linguistic system, drawing some conclusions in this direction.

Keywords:

Albanian language, Indo-European languages, synthetic, analytic, Albania, geopolitics, European Union

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Abedinaj, B. Politika e Influencës, diplomacia publike dhe soft power. (Policy of influence, public diplomacy and soft power.) Tema e MND në “Studime të sigurisë”, te ‘Albanian University’. Tiranë, 2010.

 2. Aref, M. Shqipëria (historia dhe gjuha) ose Odiseja e pabesueshme e një populli parahelen. (Albania (history and language) or The unbelievable odyssey of a pre-Hellenic people) ISBN: 978-99943-903-9-7. PLEJAD. Tiranë, 2007.

 3. Blažek, V. On the internal classification of Indo-European languages: survey. (ISSN 1801-5336) Added: November 22nd 2005: http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/blazek/bla-003.pdf (Accessed on May 20, 2013).

 4. Cenollari, I. Profecitë e Zotit të Tomorrit. Studim historik. (The prophecies of Tomorri’s god. Historic study.) Shtëpia botuese ‘Jonalda’, Tiranë 2009.

 5. Demiraj, Sh. 2013. Gjuha shqipe dhe historia e saj. (Albanian language and its history.) Akademia e Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Botim I dytë I ripunuar. ISBN 978-9928-164-77-3. Onufri;Tiranë, 2013.

 6. D’Angely, R. Enigma – nga Pellazgët te shqiptarët. (Enigma – form Pelasgian to Albanians.) Përmblodhi e përktheu: Xhevat Lloshi. URL: http://dualibra.com/ wp-content/uploads/2012/04/ENIGMA.pdf (Accessed on February 23, 2014) Toena. Tiranë, 1998.

 7. Fjalor Enciklopedik Shqiptar. (Albanian Encyclopedic Dictionary.) Akademia e Shkencave e Shqipërisë. ISBN 978-99956-10-27-2. Tiranë 2008.

 8. Fjalori Elektronik Shpjegues i Gjuhës Shqipe. (Albanian Language Electronic Thesaurus Dictionary.).

 9. Gale Encyclopedia of American Law. Dictionary of Legal Terms. ISBN-13: 978-1- 4144-4302-7. USA, 3rd Edition. Volume 14. 2010.

 10. Gazeli, K. Vështrim historiko-krahasues për akuzat e reja në legjislacionin procedural penal shqiptar. (Historic-comparative insight on the new accuses in the Albanian penal procedural legislation.) Url: http://drejtesiashqiptare. com/?p=690 (Accessed on

 11. Kocaqi, E. Shqipja çelësi i gjuhëve indoevropiane. (Albanian language, the key to the Indo-European languages.) ISBN: 978-9956-22-29-9. Sh. botuese ‘GEER’; shtypi ‘Rozafa’. Tiranë, 2008.

 12. Enciklopedia Elektronike Online – Wikipedia. URL:

 13. http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_language (Accessed on February 15, 2014).

 14. http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_language (Accessed on February 15, 2014).

 15. http://sq.wikipedia.org/wiki/Gjuh%C3%ABt_indo-evropiane (Accessed on February 15, 2014).

Downloads

Published

2015-01-01

How to Cite

Abedinaj, B. (2015) “Geopolitical dimension of thinking in the Albanian language supports the Euro-Atlantic integration”, Academicus International Scientific Journal. Vlora, Albania, 6(11), pp. 77–96. doi: 10.7336/academicus.2015.11.06.

Issue

Section

Articles