Rreth Revistës

“Albanon” është një revistë kombëtare etno-kulturore ku pikëtakohen e shkuara, e sotmja dhe e ardhmja e Shqipërisë dhe e shqiptarëve kudo që jetojnë. Ajo ofron hapësirën e duhur të kontributit dhe debatit kulturor e shkencor të intelektualëve, studiuesve e dashamirëve të kulturës, shkencës e gjuhës shqipe, që vijnë nga e tërë hapësira jonë kombëtare.