Përtej mitit për Normalen, vlera që i shërbejnë së tashmes

Autorët

  • Prof. Dr. Tomorr Plangarica Akademia e Studimeve Albanologjike

DOI:

https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.14

Abstrakti

Shkolla Normale e Elbasanit është ndër ato institucione arsimore (gjithsesi jo të shumta), themelimi i së cilës u shoqërua njëherazi edhe me lindjen e mitit për të. Ndodhte ky asosacion fatlum, sepse ajo u konsiderua që në lindje si përmbushje e një dëshire që kishte dhjetëra vite që përvijohej e, për më tepër, e një shprese që rrokte jo thjesht hapësira të edukimit e arsimimit, por shumë më gjerë: të patriotizmit që duhej mëkuar, të intelektualizmit që duhej kultivuar, të shkencës që duhej themeluar e dijes që duhej përhapur në mjedise shumë më të gjera se në një institucion, një qytet a një trevë. Dhe kjo dëshirë, ky entuziazëm motivues veçse u materializua nëpërmjet breza pedagogësh e studentësh të atij institucioni; e për pasojë, veçse i përforcoi e zgjeroi përmasat e mitit për të.

Fjalët kyçe:

Shkolla Normale, intelektualizmi

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

  1. Cituar nga Mythe , Le Petit Robert, 1, Dictionnaire Le Robert, 1990, faqe, 1251.

  2. Për shurdhimin a mpakjen e zërit të komunitetit diskursiv në Normalen e viteve 30- 40 të shekullit të kaluar, shih më gjerë T. Plangarica «Vlera të rishfaqura», Onufri, 2019, faqe 100-116.

  3. Shih më gjerë për këtë argument, shkrimin «Elbasani e mbajti Normalen pse e deshi itë...)» në «Vlera të rishfaqura», faqe 19-37.

  4. Shih më gjerë për secilin tregues të këtij institucioni, argumentimet dhe të dhënat e sjella në «Vlera të shfaqura», faqe 38-99.

Botuar

2020-05-22

Si të citoni

Plangarica, T. (2020) “Përtej mitit për Normalen, vlera që i shërbejnë së tashmes”, Albanon. Elbasan, Albania, 2(4), pp. 4–9. doi: 10.54273/ra.v2i4.14.

Numri

Seksioni

Artikujt