“Vlera të rishfaqura” si një rizbulim i qytetit

Autorët

  • Prof. Dr. Teuta Toska Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Elbasan, Shqipëri

Abstrakti

Analizë e librit “Vlera të rishfaqura" me autor Prof. Dr. Tomorr Plangarica.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

  1. “Vlera të rishfaqura”, botim i cituar, nga faqja 41 deri 43 mund të gjenden emrat e figurave të qytetit (edhe figura që nuk janë nga Elbasani, por që lidhen me të në një farë mënyre), dhe kontributet përkatëse.

  2. Artikulli “Jo vetëm dramaturgu, por edhe poeti” (mbi krijimtarinë poetike të Ethem Haxhiademit), f.157-195 (në këtë botim), botuar në fillim në “Univers i vlerave të munguara”, Sejko, 2002, por që mban në fund të artikullit shënimin “gusht 1991”.

  3. Artikulli “Shuarja e zërit të një komuniteti diskursiv si dramë sociale”, f.100-116 (në këtë botim) dhe botuar edhe te Peizazhe të Fjalës, ISSN 2475-1375, në 15 nëntor 2019, me titullin “Shurdhimi i një komuniteti diskursiv” https://peizazhe.com/2019/11/15/ shurdhimi-i-nje-komuniteti-diskursiv/, me nëntitull “Kujtesa historike si mundësi e ë plagëve sociale”.

  4. Po flas për konferencën shkencore “Punëtorë të shquar të albanologjisë”, mbajtur në 13 mars 2019, organizuar nga Universiteti i Elbasanit, departamenti i gjuhësisë, dhe Akademia e Studimeve Albanologjike, për nder të figurave të njohura, por edhe jo aq të njohura të qytetit, që kanë punuar në lëmë të albanologjisë. Aktet e kësaj konference janë botuar në dhjetor 2019, “Shpresa print”, ISBN 978-9928-4559-9-4

  5. “Vlera të rishfaqura”, botim i cituar, f.XVII.

Downloads

Botuar

2023-02-24

Si të citoni

Toska, T. (2023) “‘Vlera të rishfaqura’ si një rizbulim i qytetit”, Albanon. Elbasan, Albania, 2(4), pp. 46–49. Available at: https://albanica.al/albanon/article/view/645 (Accessed: 24 February 2024).

Numri

Seksioni

Artikujt