“Radhoi i Algjebrës” Klasa e IItë, Shkolla Normale Elbasan

Dorëshkruar si një punim shkencor, metodik dhe gjuhësor në fushën e matematikës

Autorët

  • Dr. Migena Kallpani
  • Dhurata Valera

Abstrakti

Si një punim i hershëm, Radhoi i Algjebrës sillet nga një nxënës, simbol i një pune kërkimore e studimi të saktë shkencor të njohurive në lëndën e matematikës, përvijuar në një rrugë metodike dhe gjuhësore të lakmueshme, përtej fushës së matematikës. Shumë formulime gjuhësore konceptesh e emërtime termash të përdorura dhe që përkojnë me lëndën e aritmetikës dhe algjebrës janë të sjella ndryshe. Krahasuar këto me gjetjet sot në librat e matematikës shkollore, mund të jetë me interes qëmtimi për studiuesin, që sheh vlerat gjuhësore të fjalëve të përdorura për gjuhën matematikore e pse jo edhe shqipe, të gati 90 viteve më parë.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Sipas kumtit gojor të Arian Biçokut, familjar i Kamer Osmanit.

Kamer Osmani: Një kujtim për shkollën e Kishës Shënkoll, dorëshkrim i autorit K. Osmani, ofruar nga familja.

Kamer Osmani: Në kujtim të Ahmet Gashit, ish-mësuesit tim (dorëshkrim), ofruar nga familja

Kamer Osmani: Ditar, (dorëshkrim) ofruar nga familja.

Shënim: Autori ka lënë shumë dorëshkrime kronologjike, foto të punës e jetës; të cilat do të jenë objekt studimi.

Arian Biçoku: Mbi disa tipare të historisë së shkollës Normale deri në vitin 1936 (temë studimore), Elbasan, f.3.

Tomorr Plangarica (2019): Vlera të rishfaqura…vep. cit. f.50.

Genc Trandafili (1999): Shkolla Normale “Luigj Gurakuqi” …, vep e cit. f.35.

Po aty f.36.

AQSH-F-288-1935-21-028."

"Hysni Myzyri, Shkolla…vep. e cit, f. 233.

AQSH-F-288-1935-21-023/023.

Zhuljeta Kadilli (2014): Programs prepared by the “Normale” School…vep. e cit: 22-24.

Tomorr Plangarica (2002): Universi i vlerave të munguara…vep. e cit f.30.

Roland Gjini, Kontributet e Normales në hartimin dhe zbatimin e kurrikulave shkollore, Elbasani, nr.561, f.7.

Hysni Myzyri, Shkolla ….vep e cit, f 296.

Genc Trandafili (1999): Shkolla Normale “Luigj Gurakuqi” …, vep e cit. f.32.

Po aty f.34.

Kamer Osmani (1929): Radhoi i Algjebrës, Klasa e IItë , Shkolla Normale Elbasan (dorëshkrim):1.

Kamer Osmani (1929): Radhoi i Algjebrës, Klasa e IItë, Shkolla Normale Elbasan (dorëshkrim):4.

Po aty, f.5.

Hysni Myzyri (2004), Shkolla…vep cit, f.125.

Kamer Osmani (1929): Radhoi i Algjebrës, Klasa e IItë , Shkolla Normale Elbasan (dorëshkrim):12.

“algebra” Oxford English Dictionary. Oxford University Press.

Po aty, f.21

https://www.easycalculation.com/maths-dictionary/ruffini_rule.html

Downloads

Botuar

2023-02-24

Si të citoni

Kapllani, M. and Valera, D. (2023) “‘Radhoi i Algjebrës’ Klasa e IItë, Shkolla Normale Elbasan: Dorëshkruar si një punim shkencor, metodik dhe gjuhësor në fushën e matematikës”, Albanon. Elbasan, Albania, 2(4), pp. 85–99. Available at: https://albanica.al/albanon/article/view/646 (Accessed: 26 September 2023).

Numri

Seksioni

Artikujt

Artikujt më të lexuar nga i njëjti autor