Memishaj, V. (2020). Fjala përshëndetëse në konferencën e 110-vjetorit të Normales, “Përtej mitit”. Albanon, 2(4), 1–3. https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.12