Nurja, E. (2021). Një regjistër osman i viteve 1845-1846 në Arkivin Osman të Stambollit dhe një statistikë e pajtimeve të gjaqeve në Toskëri. Albanon, 1(4), 1–23. https://doi.org/10.54273/ra.v1i4.123