Plangarica, T. (2020). Përtej mitit për Normalen, vlera që i shërbejnë së tashmes. Albanon, 2(4), 4–9. https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.14