Varoshi, L., & Kadzadej, M. (2020). Aktualiteti i Normales, një vlerë universale. Albanon, 2(4), 10–15. https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.15