Naqellari, P. (2020). Normalja e Elbasanit dhe mjedisi universitar: (Kumtesë për 110-vjetorin e shkollës Normale). Albanon, 2(4), 24–29. https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.17