Koliqi, H. (2020). Pasqyrimi i themelimit të Normales së Elbasanit në shtypin kombëtar: (në 110-vjetorin e fillimit të punës së saj). Albanon, 2(4), 30–40. https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.18