Nurja, Ermal. 2021. “Një regjistër Osman I Viteve 1845-1846 Në Arkivin Osman Të Stambollit Dhe Një Statistikë E Pajtimeve Të Gjaqeve Në Toskëri”. Albanon 1 (4). Elbasan, Albania:1-23. https://doi.org/10.54273/ra.v1i4.123.