Plangarica, Tomorr. 2020. “Përtej Mitit për Normalen, Vlera Që I shërbejnë Së Tashmes”. Albanon 2 (4). Elbasan, Albania:4-9. https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.14.