Varoshi, Liman, and Mustafa Kadzadej. 2020. “Aktualiteti I Normales, Një Vlerë Universale”. Albanon 2 (4). Elbasan, Albania:10-15. https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.15.