Naqellari, Peçi. 2020. “Normalja E Elbasanit Dhe Mjedisi Universitar: (Kumtesë për 110-Vjetorin E shkollës Normale)”. Albanon 2 (4). Elbasan, Albania:24-29. https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.17.