Isaku, Luljeta. 2020. “Rrugëtimi I nxënësve Të Normales Së Elbasanit”. Albanon 2 (4). Elbasan, Albania:41-45. https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.19.