Plangarica , Tomorr. 2020. “Copëza Malli, Të Një Malli Të Pafund: Për Librin Copëza Malli, Kujtime, rrëfime, Të Bim Daklit”. Albanon 1 (1). Elbasan, Albania:84-96. https://doi.org/10.54273/ra.v1i1.71.