Nurja, E. (2021) “Një regjistër osman i viteve 1845-1846 në Arkivin Osman të Stambollit dhe një statistikë e pajtimeve të gjaqeve në Toskëri”, Albanon. Elbasan, Albania, 1(4), pp. 1–23. doi: 10.54273/ra.v1i4.123.