Plangarica, T. (2020) “Përtej mitit për Normalen, vlera që i shërbejnë së tashmes”, Albanon. Elbasan, Albania, 2(4), pp. 4–9. doi: 10.54273/ra.v2i4.14.