Naqellari, P. (2020) “Normalja e Elbasanit dhe mjedisi universitar: (Kumtesë për 110-vjetorin e shkollës Normale)”, Albanon. Elbasan, Albania, 2(4), pp. 24–29. doi: 10.54273/ra.v2i4.17.