Koliqi, H. (2020) “Pasqyrimi i themelimit të Normales së Elbasanit në shtypin kombëtar: (në 110-vjetorin e fillimit të punës së saj)”, Albanon. Elbasan, Albania, 2(4), pp. 30–40. doi: 10.54273/ra.v2i4.18.