Isaku, L. (2020) “Rrugëtimi i nxënësve të Normales së Elbasanit”, Albanon. Elbasan, Albania, 2(4), pp. 41–45. doi: 10.54273/ra.v2i4.19.