Toska, T. (2023) “‘Vlera të rishfaqura’ si një rizbulim i qytetit”, Albanon. Elbasan, Albania, 2(4), pp. 46–49. Available at: https://albanica.al/albanon/article/view/645 (Accessed: 1 December 2023).