Valera, D. and Kapllani, M. (2023) “‘Radhoi i Algjebrës’ Klasa e IItë, Shkolla Normale Elbasan: Dorëshkruar si një punim shkencor, metodik dhe gjuhësor në fushën e matematikës”, Albanon. Elbasan, Albania, 2(4), pp. 85–99. Available at: https://albanica.al/albanon/article/view/646 (Accessed: 12 July 2024).