Nurja, E. “Një regjistër Osman I Viteve 1845-1846 Në Arkivin Osman Të Stambollit Dhe Një Statistikë E Pajtimeve Të Gjaqeve Në Toskëri”. Albanon, vol. 1, no. 4, Oct. 2021, pp. 1-23, doi:10.54273/ra.v1i4.123.