Plangarica, T. “Përtej Mitit për Normalen, Vlera Që I shërbejnë Së Tashmes”. Albanon, vol. 2, no. 4, May 2020, pp. 4-9, doi:10.54273/ra.v2i4.14.