Naqellari, P. “Normalja E Elbasanit Dhe Mjedisi Universitar: (Kumtesë për 110-Vjetorin E shkollës Normale)”. Albanon, vol. 2, no. 4, May 2020, pp. 24-29, doi:10.54273/ra.v2i4.17.