Vëll. 2 No. 3 (2019): Albanon

Albanon
ISSN: 2616-6372
Vëll. 2 No. 3 (2019)
Botuar: 2021-10-16

Shuarja e zërit të një komuniteti diskursiv si dramë sociale

Prof. Dr. Tomorr Plangarica
1-15
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i3.155

Elbasani në vitet ‘30 të shek. XX

Rudolf Deliana
16-24
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i3.156

Politika gjuhësore në përcaktimin e standardit të shqipes në Kongresin e Drejtshkrimit, 1972, sipas Janet Byron dhe Arshi Pipës

Esma Allmuça
25-33
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i3.157

Regjistri i Trikallës i vitit 1455 dhe të dhëna për historinë shqiptare dhe shqiptarët

Ermal Nurja
34-42
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i3.158

Struktura reciproke me emra valentë Ilustruar me material nga proza e një autori elbasanas

Prof. Dr. Emine Sadiku Teichmann
43-56
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i3.159

“Rrojta veç të lë një këngë! Rrojta veç të lë një vepër! Kushtuar shkrimtarit Hyjni Ceka (6 tetor 1932 – 20 gusht 2019)

Prof. Astrit Bishqemi
57-67
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i3.160

Elbasani kryeqytet Mundësi të humbura...

Dr. Shefqet Deliallisi
77-81
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i3.161

Reformat arsimore mes dy periudhave historike - Arsimi shqiptar nëpërmjet dorëshkrimeve

Besnik Bashaliu
82-89
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i3.162

Mbi një variant empatik të baladës së murimit

Skënder Karriqi
90-92
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i3.163

Standardi dhe elbasanishtja Një vështrim i rrugëtimit të elbasanishtes, në përpjekjen e saj për t’u standardizuar

Elsa Boshku
93-103
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i3.164