Vëll. 1 No. 1 (2018): Albanon

Albanon
ISSN: 2616-6372
Vëll. 1 No. 1 (2018)
Botuar: 2018-03-03

Pse Albanon

Prof. Dr. Tomorr Plangarica
III-IV
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i1.57

Zbulime arkeologjike në trevën e Elbasanit

Prof. Riza Hasa
1-8
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i1.63

Arti pamor në Normalen e Elbasanit (1909 – 2009).

Bujar Kapllani
9-25
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i1.64

Tradita zakonore e dasmës në qytetin e Elbasanit

Aleks Vini
26-35
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i1.65

Elbasani në syrin e udhëtarëve të huaj

Prof. Dr. Vilma Tafani
41-53
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i1.66

Fakte te reja te panjohura per familjen e Kristoforidhit e pasardhësve të tij

Rudolf Deliana
54-68
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i1.69

Një foto e papublikuar e themelimit të shkollës Normale të Elbasanit

Heral Saraçi
77-96
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i1.70

Copëza malli, të një malli të pafund për librin Copëza malli, Kujtime, rrëfime, të Bim Daklit

Prof. Dr. Tomorr Plangarica
84-96
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i1.71

Nata e zezë

Et'hem Haxhiademi
73-76
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i1.72