Vëll. 1 No. 2 (2018): Albanon

Albanon
ISSN: 2616-6372
Vëll. 1 No. 2 (2018)
Botuar: 2021-10-16

Qëndresa e popullsisë së trevave të Elbasanit ndaj agresionit serb të vitit 1913

Hyjni Ceka
1-10
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i2.103

Elbasani në regjistrimet osmane të viteve 1431, 1468, 1530 dhe 1568

Ermal Nurja
11-22
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i2.104

Elbasani në syrin e udhëtarëve të huaj

Prof. Dr. Vilma Tafani
23-35
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i2.105

Zhvillimet urbane të qytetit të Elbasanit në periudha të ndryshme historike

Zhulieta Daja
36-47
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i2.106

Fjalësimi poetik i botës si strategji e komunikimit sublim (tragjedia “Akili” i Et’hem Haxhiademit)

Dr. Durim Çaça
48-58
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i2.107

Saraje pashallarësh në Elbasan, por kush ishte pashai?

Prof. Riza Hasa
59-62
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i2.108

Vendet e pushimit (mutationes) përgjatë “Via Egnatia” nga Durrësi në Ohër

Prof. Dr. Mario De Matteis
63-69
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i2.109

Kur 100 vjet më parë, u shfaq drama e parë shqipe në Elbasan Drama “Besa” e Sami Frashërit – sukses dhe jehonë në gjithë vendin.

Fetah Biza
70-74
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i2.110

Arti pamor në Normalen e Elbasanit 1909 – 2018. Modernizimi i edukimit

Bujar Kapllani
75-89
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i2.111

Kishat ortodokse në Elbasan sipas dëshmive të Sergio Bettinit

Silva Belegu
90-93
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i2.112

Lef Nosi, dokumentuesi i historisë sonë

Dr. Migena Kapllani
94-101
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v1i2.113