Vëll. 2 No. 4 (2019): Albanon

Albanon
ISSN: 2616-6372
Vëll. 2 No. 4 (2019)
Botuar: 2021-10-09

Fjala përshëndetëse në konferencën e 110-vjetorit të Normales, “Përtej mitit”

Prof. Dr. Valter Memishaj
1-3
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.12

Përtej mitit për Normalen, vlera që i shërbejnë së tashmes

Prof. Dr. Tomorr Plangarica
4-9
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.14

Aktualiteti i Normales, një vlerë universale

Prof. Liman Varoshi, Mustafa Kadzadej
10-15
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.15

Historiku i hapjes së Normales përmes burimeve arkivore

Prof. Dr. Majlinda Peza-Perriu
16-23
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.16

Normalja e Elbasanit dhe mjedisi universitar (Kumtesë për 110-vjetorin e shkollës Normale)

Dr. Peçi Naqellari
24-29
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.17

Pasqyrimi i themelimit të Normales së Elbasanit në shtypin kombëtar (në 110-vjetorin e fillimit të punës së saj)

Dr. Hajrullah Koliqi
30-40
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.18

Rrugëtimi i nxënësve të Normales së Elbasanit

Luljeta Isaku
41-45
DOI: https://doi.org/10.54273/ra.v2i4.19

“Vlera të rishfaqura” si një rizbulim i qytetit

Prof. Dr. Teuta Toska
46-49

“Radhoi i Algjebrës” Klasa e IItë, Shkolla Normale Elbasan Dorëshkruar si një punim shkencor, metodik dhe gjuhësor në fushën e matematikës

Dhurata Valera, Dr. Migena Kallpani
85-99