Most Read Articles

VASIL S. TOLE Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës (2022, ISBN 978-9951260534)
Minga
 9
Vëll. 5 No. 1 (2022): Antropologji
Në Revistën “Antropologji”, numri i fundit për vitin 2022, do të gjeni kontribute që paraqesin aspekte nga hulumtime në lëmej të studimit të minoriterit rom, të linguistikës, antropologjisë dhe studimeve mbi ritin dhe konkretisht: “Trajektore të skajimit të romëve gjatë periudhës së qeverisjes së mbretit Zog dhe regjimit nazi-fashist” nga Ervin Kaçiu; “Metaforat hapësinore të modernitetit: Shqipëria e mesme në imagjinatën sociolinguistike” nga Carrie Ann Morgan dhe “Rites de passage në një shqyrtim analitik” nga Jonida Sela. Më tej, Ermela Broci sjell një bibliografi etnografike të revistës “Kultura Popullore”, e cila besojmë do t’u shërbejë studiuesve sa i takon botimeve në revistën në fjalë. Krahas saj do të gjeni një pasqyrë të detajuar të aktiviteteve të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit gjatë vitit 2022, ku veçojmë posaçërisht dy projekte të rëndësishme: Atlasi etnografik i fshatit sot, projekt 2-vjeçar i mbështetur nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, i përfunduar gjatë këtij viti, si dhe nisjen e projektit 7-vjeçar ndërkombëtar “A small but fertile field: Strengthening Southeast European Studies” me qendër në Universitetin e Regensburgut-Gjermani, ku IAKSA është ndër partnerët kryesorë të projektit. Po ashtu, gjeni informacion mbi Laboratorin e Antropologjisë Urbane si dhe aktivitete “tradicionale” të IAKSA-s si “Përthyerje antropologjike”, “Tragë” dhe ekspozitat.
Antropologji
ISSN: 2617-9768
Vëll. 5 No. 1 (2022)
Botuar: 2023-05-16
Shiko të gjithë numrat