Kontakto

Rr. “Naim Frashëri” Nr. 1, Tiranë, Shqipëri

Kontakti Kryesor

Mikaela Minga
Kryeredaktore
Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit - IAKSA

Kontakti i Suportit

Suporti