Kontakte

Kërkoni më shumë informacion? Keni pyetje të mbetura pa përgjigje? Na kontaktoni në çdo kohë. Do të përpiqemi tju japim përgjigje sa më shpejt.

Adresa

Rr. “Naim Frashëri” Nr. 1, Tiranë, Shqipëri
Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit - IAKSA

Kontakti Kryesor

Mikaela Minga

Kontakti i Suportit

Administrator