Redaksia

Këshilli botues

 • Ger Duijzings (Universiteti i Regensburg-ut)
 • Giuliana Prato (Universiteti i Kent-it)
 • Nicola Scaldaferri (Universiteti i Milano-s)
 • Julie Vullnetari (Universiteti i Southampton-it
 • Nathalie Clayer (CETOBaC - Qendra e studimeve  turke, osmane, ballkanike dhe
  të Azisë qendrore, Paris)

Redaksia

 • Nebi Bardhoshi (IAKSA)
 • Olsi Lelaj (IAKSA)
 • Lumnije Kadriu (Instituti Albanologjik i Prishtinës)
 • Arsim Canolli (Universiteti i Prishtinës)
 • Afërdita Onuzi

Kryeredaktore:

 • Mikaela Minga

Paraqitja grafike:

 • Dorina Muka
 • Eros Dibra

Redaktore gjuhësore:

 • Mimoza Shqefni