“Vendi I Dëshmisë dhe Kujtesës” në Shkodër si një formë e re kulturore e përkujtimit

  • Ermela Broci Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit
Fjalëkyçet: muzeu, komunizmi, kujtesa, politikat e kujtesës, Shkodra

Abstrakt

Ngritja e muzeve të kujtesës vjen si një forme e re e muzeve të përkujtimit edhe në Shqipëri. Megjithëse në Europën Lindore kjo formë e muzeut është mjaft e përhapur, në Shqipëri janë të paktë muzetë që i kushtohen periudhës së komunizmit. Ky artikull do të rreket të shpjegojë pse dhe si shoqëritë pajtohen me të kaluarën dhe dhunën përmes krijimit të muzeve të kujtesës, si një formë e re kulturore e përkujtimit. Kështu, do të shqyrtojmë jo vetëm aspektet e së tashmes që tregojnë komunizmin nëpërmjet muzeut, por, më konkretisht, edhe tërësinë e praktikave me të cilat kryhet procesi i kujtimit brenda në muze. Një ekzaminim më i ngushtë për këtë do të bëhet për Muzeun e Kujtesës, në Shkodër, ku do të tregohet se si një qendër kulture dhe arsimi (1930-1946), që u përdor si burg politik (1946-92), u shndërrua në një muze kujtese (2014), për të përkujtuar krimet e komunizmit dhe për t’i bërë të njohura për publikun.

Downloads

Download data is not yet available.

Referencat

Arendt, Hannah. 1958. The Human Condition. London: University of Chicago press.
Bennett, Tony. 1999. “The Exhibitionary Complex”. Në Representing the Nation: A Reader përgatitur nga David Boswell dhe Jessica Evans. New York: Routlege.
Broci, Ermela. 2018. “Turizmi i errët: Piramida si atraksion turistik”,
Antropologji 1: 139-164.
Bushati, Ahmet. 2001. Në gjurmët e një ditari, Shkodër: Camaj-Pipa.
Bushati, Ahmet. 2007. Në gjurmët e nji ditari: Shkodra në tri vitet e saj të parë nën komunizëm, në sigurim, ndër burgje e kampe. Shkodër: Camaj-Pipa.
Bushati, Hamdi. 1998. Shkodra dhe Motet (vëllimi i dytë), Shkodër: Idromeno. Butka, Uran. 2013. Kryengritjet e para kundër komuniste, Tiranë: ISKK.
Duncan, Carol. 1995. “The art museum as a ritual of citizenship”. Në Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, përgatitur nga Ivan Karp dhe Steven D. Lavine: 88-103 Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
Gamboni, Dario. 1997. The Destruction of Art. Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution. London: Reaktion Books.
Gashi, Rexhep. 2012. “Llojet e burgjeve dhe kampeve të punës dhe pozita e personave të dënuar në Shqipëri gjatë periudhës së diktaturës
komuniste.”Thesis 1: 27-50
Huyssen, Andreas. 1995. Twilight memories: Marking time in a Culture of Amnesia. Në Florence.” Art History 33(5): 836-855. New York: Routlege.
Kurti, Donat At. 2003. Provinca Françeskane Shqiptare. Shkodër: Bukinist.
Landsberg, Alison. 1995 “Prosthetic Memory: Total Recall and Blade Runner”, Body and Society, 3–4 (1): 175-189.
Mirdita, Pjerin. 2017. “Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës; nga vend vuajtjeje dhe torturash, në muze për të përkujtuar viktimat e regjimit komunist”, Gegnia, 3: 111-115.
Pllumi, Zef. 2015. Rrno vetëm për me tregue. Shkodër: Botime Françeskane. Prendushi, Mikel. 1984. Kolë Idromeno. Jeta dhe veprat. Tiranë: 8 Nëntori.
Sulo, Haxhi dhe Pëllumb Kaso. 1995. Diktatura: Akuza dhe apologjia: 2.400.000 vite burg, 600.000 vite internim 2.025.000 vite pune e detyruar. Tiranë: Alta.
Terry, Allie. 2010. “Criminals and Tourists: Prison History and Museum Politics at the Bargello.
Wight, Craig. 2009. “Contested national tragedies: an ethical dimension”. Në The Darker Side of Travel: the Theory and Practice of Dark
Tourism përgatitur nga Richard Sharpley dhe Philip R. Stone: 129-144. Bristol: Multilingual Matters & Channel View Publications
Si të Citoni
Broci, E. (1). “Vendi I Dëshmisë dhe Kujtesës” në Shkodër si një formë e re kulturore e përkujtimit. Antropologji, 2(2), 145-174. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/170
Numri i leximeve: 10
Numri i shkarkimeve: 3

Downloads

Download data is not yet available.