Kosova antropologjike

Autorët

  • Nebi Bardhoshi Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit
  • Arsim Canolli Universiteti i Prishtinës

Abstrakti

Në tri dekadat e fundit Kosova ka qenë objekt i studimeve të shumta në konverzacionin akademik ndërkombëtar në shkencat shoqërore, pasi vetë realiteti i Kosovës ka pësuar ndryshime të mëdha me implikime të mëdha dhe, si i tillë, ka qenë edhe përndjellës për interesin e studiuesve. Megjithatë, në vrojtim të parë, në këtë konverzacion vërehet se dominojnë studimet politologjike, shpeshherë me kontribute të ndërthurura nga disiplinat e tjera. Nga ky vrojtim duket se interesimi kryesor në komunitetin akademik ka qenë ai politik; pas rënies së Jugosllavisë, fokusi kryesor ra mbi ndërhyrjen e NATO-s më 1999 dhe fazën e shtetndërtimit të Kosovës, para dhe pas pavarësisë së saj më 2008. Duket se pyetja se çfarë lloj shteti po bëhet Kosova, si objekt sui generis i ndërhyrjes ndërkombëtare, ka përndjellë studime të shumta.2 Por, nuk mohohet se gjatë këtyre dekadave, sidomos në

vitet ’90-të, ka pasur një interesim mjaft specifik mbi historinë e përgjithshme të Kosovës (Malcolm 1998), e cila në vitin 1989 bie nën regjimin e dhunshëm të Serbisë dhe gjatë viteve ‘90 organizon rezistencë civile paqësore. (Howard 2000) Nga ana tjetër, kryesisht pas luftës së viteve 1998-1999, Kosova fillon të marrë vëmendjen edhe nga shkencat e tjera shoqërore, ku filluan studimet mbi të kaluarën socialiste, identitetin e aspekte të tjera të jetës sociale në shoqërinë kosovare.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

Abdullahu, Durim. 2018. Udhëpërshkrime shqiptare. Prishtinë: Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”. Ami Boué. 1854. Recueil d’itinéraires dans la Turquie d’Europe. détails géographiques, topographiques et statistiques sur cet empire. Vienna: W. Braumüller.

Ante, Arta. 2010. Statebuilding and Development: Two sides of the same coin? Exploring the case of Kosovo. Hamburg: Disserta Verlag.

Backer, Berit. 2003. Behind stone walls: Changing Household Organisaion among Albanians of Kosova. Pejë: Dukagjini.

Bardhoshi, Nebi. 2011. Gurt e Kufinit: Kanuni, prona, strukturimi social. Tiranë: Universiteti Europian i Tiranës.

Bardhoshi, Nebi. 2013. “Legal Dynamics in Border Area Between Customary Law and State Law”, Journal of Legal Anthropology, Vol. 1, nr. 3: 314-332.

Bardhoshi, Nebi. 2016. “Small Number, Big Issues: The Border Areas as Social Arena of Legal Systems” Në Exchange, Dialogue, New Divisions?, përgatitur nga Sonja Schüler: 75-92. Wien: Lit Verlag.

Bardhoshi, Nebi dhe Olsi Lelaj. 2018. Etnografi në diktaturë: dija, shteti, holokausti ynë. Tiranë: Akademia e Shkencave.

Berger, Magarit. 2010. “Large Scale Anthropological Surveys in Austrria-Hungaria, 1871-1918”. Në Doing Anthropology in Wartime and Warzones, përgatitur nga Reinhard Johler, Christian Marchetti dhe Monique Scheer: 233-253. Beilefeld: Transcipt Verlag. Beha, Adem. 2019. “Consociational Democracy and Political Engineering in Postwar Kosovo”, Nationalities Papers 47:4: 674-689.

Berisha, Rozafa. 2017. “Forgetting Equals Killing: Loss and Remembrance of the Missing Children in Post-War Kosovo”. Anthropology of East Europe Review, nr. 35 (1): 35-54.

Canolli, Arsim. 2006. “Filmi etnografik: Një pamje e shfaqjes dhe e zhvillimit të tij”, Gjurmime albanologjike: folklor-etnologji, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 331-348.

Canolli, Arsim. 2014. Behind Open Doors: Restaurants and Food Culture in Kosovo. Tezë doktorature, University College London. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1452980/, konsultuar për herë të fundit më 20 dhjetor 2020.

Canolli, Arsim. 2016. Premisa antropologjike. Prishtinë: Cuneus.

Canolli, Arsim. 2017. “Me ra s'kie ku shkon, me nejtë s’ke ku rrin: një pamje etnografike e migrimit fshat-qytet në Kosovë”. Studime shoqërore: 49-70.

Canolli, Arsim. 2018. Flija: Vrojtim etnografik. Tiranë: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Akademia e Studimeve Albanologjike.

Canolli, Arsim. 2019. “Kujtesa e mbijetesës së provueme”. Në Kujtesa e Kosovës: rrëfime të 100 pleqve e plakave të Kosovës (10 vëllime): 19-26, Prishtinë: Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”.

Canolli, Arsim. 2019. Teoritë antropologjike: Një hyrje e shkurtër. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik.

Çoçaj, Nexhat. 2011. Hasi, Enciklopedi Etnokulturore: Gjeografia, trashëgimia familjare, familja, jeta sociale, Prizren: Milleniumi i Ri.

Çoçaj, Nexhat. 2011. Hasi: Ritet e lindes dhe vdekjes, Prizren: Milleniumi i Ri, Vëllimi II.

Çoçaj, Nexhat. 2011. Hasi Enciklopedi Etnokulturore: Veshje tradicionale të Hasit, Prizren: Milleniumi i Ri.

Çoçaj, Nexhat. 2011. Hasi Encikopedi Etnokulturore: Mallkime dhe urime. Prizren, Melleniumi i Ri, Vëll. IV.

Çoçaj, Nexhat. 2014. Zonat e ndërmjetme etnografike në Kosovë. Tezë doktorature. Tiranë: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit.

Di Lellio, Anna dhe Stephanie Schwander-Sievers. 2006. “The legendary commander: The construction of an Albanian master-narrative in post-war Kosovo”. Nations and Nationalism, 12 (3): 513-529.

Durham, Edith. Shqipëria e epërme: një udhëtim në Shqipërinë e Veriut të vitit 1908. Tiranë: IDK.

Durham M. Edith. 1909. High Albania. London: Edward Arnold Publishers to India Office.

Evans, Arthur. 1883. “Antiquarian researches in Illyricum. (Parts I and II)”, From The Archaeologia Vol. XLVIII. Westminster: Nichols and Sons. Evans, Arthur. 1885. Antiquarian researches in Illyricum, Parts III, IV”, Archaeologia: Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity. Volume XLIX. London: Nichols and Sons, for the Society of Antiquaries of London. Evans, J. Arthur. 2006. Ancient Illyria: An Archaeological exploration, London: London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies. Evans, J. Arthur. 2017. Albanian Letters: Nationalism, Independence and the Albanian League, përgatitur nga Bejtullah Destani dhe Jason Tomes. London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies. Goranoviè, Giovano. 2008. “On a Not So Well Tempered Marxism: Ideological Criticism, Historical Reconstructions, and a Late Return to Ethnogenesis in the Work of Špiro Kulišić”. Në Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in southeast Europe,

Vëll 17, përgatitur nga Vintilã Mihãlescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumoviċ: 307-336. Berlin: Lit Verlag

Gjorgjeviç, Vladan, 2015 [1913], Shqiptarët dhe fuqitë e mëdha, Tiranë: Klubi i Poezisë.

Hahn, v. Georg. 2007. Studime shqiptare, Tiranë.

Hahn, v. Georg. 2006. Udhëtim nëpër viset e Drinit dhe Vardarit, Prishtinë: Rozafa.

Hahn, v. Georg. 2015. The Discovery of Albania: Travel Writing and Anthropology in the Nineteenth Century Balkans, përkthyer nga Robert Elsie. London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies.

Halimi-Statovci, Drita. 1982. Zhvillimi i zejtarisë dhe rëndësia e saj bashkëkohore për strukturën ekonomike –shoqërore të KSA të Kosovës, Prishtinë: IAP.

Halimi-Statovci, Drita. 1981. “Shënime nga mjekësia popullore në tri treva të Kosovës”, Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji, nr. 10: 59-68.

Halimi-Statovci, Drita. 1994. “Mbi përkujtimet”, Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji, nr. 24: 53-74.

Halimi-Statovci, Drita. 1996. “Disa veshje shqiptare në Mal të Zi”. Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji, nr. 25: 61-82.

Halimi-Statovci, Drita. 2004. “Mendësi dhe besime popullore për shtëpinë”. Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji , nr. 31: 91-110.

Halimi-Statovci, Drita. 1988. Kërkime etnografike, Prishtinë: Rilindja.

Halimi-Statovci, Drita. 1998. Etnologjia flet. Prishtinë: IAP. Halimi-Statovci, Drita. 2009. Veshjet shqiptare të Kosovës. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

Halimi-Statovci, Drita. 2013. Nga djepi në përjetësi. Prishtinë: IAP.

Halimi-Statovci, Drita. 2015. “Kontributi i Revistës GJAFE për albanologji dhe studime humane”, Gjurmime albanologjike - folklor dhe etnologji, Vëll. 45: 1-8. Halimi-Statovci, Drita. 2018. Pikturimi i fytyrës në Kosovë ndërmjet traditës dhe modernitetit, Prishtinë: Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Halimi, Zanita. 2013. “Hindu-kultura në mjedisin kosovar shoqëror”, Njohja, nr. 2: 77-84.

Halimi, Kadri. 2011. Studime etnologjike. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 5 vëllime.

Halimi-Statovci, Drita. 2011. Një jetë ndërmjet shkencës dhe atdhetarisë. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

Halpern, Joel. 1956. A Social and Cultural Change in a Serbian Village, New Haven: Human Relations Area Files

Halpern, Joel. 1969. “Observations on Intellectual History of Ethnology and Other Social Sciences in Yugoslavia”. Comparative Studies in Society and History: 17-26

Hann, Chris. 2002. ‘Introduction’. Në Postsocialism: Ideals, ideologies, practices in Eurasia përgatitur nga Chris Hann. London: Routledge: 1-28.

Heming, Andreas. 2012. “German speaking Travel Writers in interwar Albania”. Në Albania: Family, Society and Culture in 20th Century përgatitur nga Andreas Hemming, Gentiana Kera dhe Enriketa Pandelejmoni: 115-130. Graz: Lit Verlag.

Howard, Clark. 2000. Civil Resistance in Kosova. London: Pluto Press.

Iveta Rajkovič, Mirjeta dhe Rina Geci. 2017. “Kosovar Albanian Goldsmiths and Bakers in Zagreb: Migration and Ethnic Enterpreneurship”. Studia ethnologica Croatia, vol. 29: 305–330.

Kadriu, Lumnije. 2009. Glokalizmi; perceptime etnokulturore. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

Kadriu, Lumnije. 2017. Pushimet, familja, vendlindja në praktikën e diasporës shqiptare të Kosovës. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

Kadriu, Lumnije. 2018. “The Transnational Family Between Preserving the Old and Acquring the New way of Life”. Etnologia Balcanica, Vol. 21:173-193.

Kostovicova, Denisa. 2005. Kosovo: The Politics of Identity and Space, Routledge: London.

Krasniqi, Elife. 2011. “Ilegalja: Women in the Albanian Underground Resistant Movement in Kosovo”, ProFemina, Special edition no 2: 99-111.

Krasniqi, Elife. 2014. “Women in Search for Social Security: Hostage of Family, Tradition and State”. Në All Equal Real: Femenities and Masculinities, përgatitur nga Anna Plińska dhe Harmony Singaporia: 203-214. Oxford: Inter-Disciplinary Press

Krasniqi, Elife. 2015. “Social Change in Relation to Patriarchy after 1999 War in Opoja, Kosovo”. Në Culture of Crisis in Southeast Europe, Part I, Ethnologia Balcanica, Vol. 18: 191-206. Krasniqi, Gëzim. 2011a. “Socialism, National Utopia, and Rock Music: Inside the Albanian Rock Scene of Yugoslavia, 1970–1989” , East Central Europe Vol. 38. Nr. 2-3: 336–354. Krasniqi, Gëzim. 2011b. “The ‘forbidden fruit’: Islam and politics of identity in Kosovo and Macedonia”, Southeast European and Black Sea Studies Vol. 11, Nr. 2: 191-207. Krasniqi, Gëzim. 2012. “Overlapping jurisdictions, disputed territory, unsettled state: the perplexing case of citizenship in Kosovo”. Citizenship Studies Special Issue: Citizenship in the New States of South Eastern Europe, Vol. 16, No. 3-4: 353 – 366. Krasniqi, Mark. 1977. “Krahinat etnografike të Kosovës”, Konferenca kombëtare e studimeve etnografike, Tiranë: Akademia e Shkencave të Republikës Socialiste të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Sektori i Etnografisë: 111-120.

Krasniqi, Mark. 1979. Gjurmë e gjurmime, Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Krasniqi, Mark. 1984. Lugu i Baranit, monografi etno-gjeografike, Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve.

Krasniqi, Mark, përg. 1987. Rugova: monografi etnografike, Prishtinë: ASHAK.

Krasniqi, Mark. 1991. Nga gurra e traditës, Prishtinë: Zëri.

Krasniqi, Mark, 1995. “Ndikimi i shkencës në formimin e një etnopsikologjie të gabuar”. Gjurmime albanologjike: folklor dhe etnologji, 24: 7-19. Krasniqi, Mark. 1997. Aspekte mitologjike: besime e bestytni, Prishtinë: Rilindja. Krasniqi, Mark. 2012. Kujtime e përjetime: shënime biografike 1920-2012. Pejë: Dukagjini.

Krasniqi, Sadik. 2020. “History of Museum Heritage in Kosovo”. Në Book of Proceedings, Educational and Social Sciences Conference 10 shkurt 2020: 117-130. Barcelona: International Academic Institute.

Krasniqi, Shemsi dhe Albert Simkus. 2015. “Differences in Values Among Groups Within Kosovo” në Civic and uncivic values in Kosovo: History, politics, and value transformation” përgatitur nga Sabrina P. Ramet, Albert

Simkus dhe Ola Listhaug: 295-321. Budapest & New York: Ceu Press,.

Krasniqi, Shemsi. 2017. Ekokultura: natyra në kulturën popullore shqiptare. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës.

Krasniqi, Vjollca. 2014. “The Topography of the Construction of the Nation in Kosovo”. Në Strategies of Symbolic Nation-Building in South Eastern Europe përgatitur nga Pål Kolstø: 104-106. London: Ashgate. Jezernik, Božidar. 2003. Wild Europe: The Balkans Through the Gaze of Western Travellers. London: Saqi Books.

Lajçi, Bashkim. 1994. “Funksioni i veshjes në besimet popullore shqiptare”, Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, 23: 187-192.

Lajçi, Bashkim. 2001. “Tabuizimi i emrave në Rugovë”, Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, 28-29/1998-1999: 141-147.

Lajçi, Bashkim. 2002. “Martesa në traditën tonë popullore”, Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, nr. 32: 133-142.

Lajçi, Bashkim. 2007. “Motivet astrale në ornamentikën tonë popullore”, Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, nr. 36: 233-240. Lajçi, Bashkim. 2007. Gjurmime etnologjike. Pejë: Bashkim Lajc i.

Lajçi, Bashkim. 2008. “Mbi disa mënyra të mbrojtjes nga syri i keq”. Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, nr. 37: 255-275.

Lajçi, Bashkim. 2011. “Funksioni i armës në doket e zakonet tona popullore”, Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, nr. 40-2010: 141-148.

Lajçi, Bashkim. 2013. Syri i keq në besimet shqiptare. Prishtinë: IAP.

Lajçi, Bashkim. 2014. Tabu në etnokulturën shqiptare. Prishtinë: IAP.

Latifi, Tahir. 2019. “Generational and intergenerational care and mobility networks in Kosovo”. Südosteuropa. Journal of Politics and Society, vol. 67 (2): 196-210. Latifi, Tahir. 2018. “The Culture of Relatedness in Kosovo: The Role of Kinship in the Private and the Public Sphere”. Studia Ethnologica Croatica, Vol. 30. nr.1: 147-168.

Landau, Dana. 2017. “The quest for legitimacy in independent Kosovo: the unfulfilled promise of diversity and minority rights”. Nationalities Papers, 45:3: 442-463.

Latifi, Tahir. 2014. “Gender and Family Relations, Women in Search for Social Security”. All Equal Real”: Femenities and Masculinities, përgatitur nga Anna Plińska dhe Harmony Singaporia: 191-202. Londër: Inter-Disciplinary Press, Oxford.

Leutloff-Grandits, Caroline. 2019. “When Men Migrate for Marriage: How Kosovo-Albanian Couples Cope with Gender Stereotypes and Immigration Barriers in Germany and Austria”. Journal of Ethnic and Migration Studies. Special Issue on Cross-Border Marriages: Intersecting Categories from the Perspective of States, Spouses and Researchers, vol. 47/2: 397-412.

Leutloff-Grandits, Caroline. 2019. “Kinship and Safety Nets in Croatia and Kosovo”. Në Everyday Life in Balkans, përgatitur nga, David. W. Montegomero: 63-76. Bloomington: Indiana University Press,.

Lockwood, William. 1975. European Moslems: Economy and Ethnicity in Western Bosnia. New York: Academic Press. Lovro Mihačević. 1913. Durch Albanien: Reise-Eindrücke. Prague: Bonifatius.

Luci, Nita. 2014. Seeking Independence: Making Nation, Memory, and Manhood in Kosova, Tezë doktorature, Universiteti i Michigan-it.

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/107225/nluci_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y, konsultuar për herë të fundit më 20 dhjetor 2020.

Mihaçeviq, Lovro. 2006. Nëpër Shqipëri: mbresa udhëtimi & etnografi (1883-1907). Lezhë: Gjergj Fishta.

Motesi, Mary. 2017. Kosova: Preludi i luftës 1966-1999. Prishtinë: Alter Habitus.

Malcolm, Noel. 1998. Kosovo: A Short History. Macmillan: Basingtoke

Marschand, Suzzane. 1996. “Orientalism as Kulturpolitik: German Archeology and Cultural Imperialism in Minor Asia”. Në Volgeist as Method and Ethic: Eassys on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition, History of Anthropology, Vol.i VIII përgatitur nga George Stocking: 298-336, London: The University of Wisconsin Press,.

Marchetti, Christian. 2014. “Austro-Hungarian Volkskunde at War Scientists in Ethnographic Mission”. Në Doing Anthropology in Wartime

and Warzones, përgatitur nga Reinhard Johler, Christian Marchetti dhe Monique Scheer: 207-230. Beilefeld: Transcipt Verlag. Musliu, Vjosa. 2019. “Spectres of Kosovo: 20 Years of Liminality and Aporia”, Journal of Intervention and Statebuilding, 13/5: 556-565.

Pandolfi, Mariella. 2009. Sovranitete të lëvizshme: Kujtesa, konflikti, dhuna në Ballkanin e erës globale. Tiranë: IDK.

Pasqyra shkencore 2019. Tiranë: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Akademia e Shkencave Albanologjike,.

Promitzer, Christian. 2015. “Austria and the Balkans: Explaning the Role of the Travelogues in the construction of an Area.” Në Southeast European Studies in a Globalisng World, përgatitur nga Christian Promitzer, Siegfried Gruber, Harald Heppner: 189-206. Wien: Lit Verlag.

Promitzer, Christina. 2014. “Betwixt and Between”: Physical Anthropology in Bulgaria and Serbia until the End of the First World War". Në Doing Anthropology in Wartime and War Zones: World War I and the Cultural Sciences in Europe, përgatitur nga Reinhard Johler, Christian Marchetti dhe Monique Scheer: 141-166. Bielefeld: Transcript Verlag.

https://doi.org/10.14361/9783839414224-008

Promitzer, Christian. 2011. “Degeneration, Darvinism, and Development of Eurgencs in Bulgaria, 1880-1929”. East Central Europe, 38: 44-63.

Reineck, Janet. 1991. The Past as Refuge:Gender, Migration and Ideology among Kosovo Albanians. Tezë doktorature. Universty of California. https://www.esiweb.org/pdf/kosovo_reineck_dissertation.pdf , konsultuar për herë të fundit më 12 dhjetor 2020

Schwander-Sievers, Stephanie. 1999. The Albanian Aromanians' Awakening: Identity Politics and Conflict in Post-communist Albania. Flensburg, Germany: European Centre for Minority Issues (ECMI).

Schwander-Sievers, Stephanie. 2005. “‘Culture' in Court: Albanian Migrants and the Anthropologist as Expert Witness”. Në Applications of Anthropology: Professional Anthropology in the Twenty-first Century përgatitur nga Sarah Pink: 209-228. Oxford - New York: Berghahn Books

Schwander-Sievers, Stephanie dhe Anna Di Lellio. 2006. “Sacred Journey to a Nation: the Construction of a Shrine in Postwar Kosovo”. Journeys: The International Journal of Travel and Travel Writing, 7 (1): 27-49

Schwander-Sievers, Stephanie. 2009. “Securing Safe Spaces: Field Diplomacy in Albania and Kosovo”. Në Women Fielding Danger: Negotiating Ethnographic Identities in Field Research përgatitur nga Martha K. Huggins dhe Marie Loise Glebbeek: 173-198. Boulder, New York and Oxford: Rowman & Littlefield Publishers

Schwander-Sievers, Stephanie. 2010a. “Invisible - Inaudible: Albanian Memory of Socialism after the War in Kosovo”. Në Post-Communist Nostalgia përgatitur nga Maria Todorova dhe Zsuzsa Gille: 96-112. New York: Berghahn Books

Schwander-Sievers, Stephanie. 2010b. “Between Social Opprobrium and Repeat Trafficking: choices and chances of Albanian women deported from the UK”. Në Trafficking and Human Rights:European and Asia-Pacific Perspectives përgatitur nga Leslie Holmes: 95-115 Cheltenham: Edward Elgar Publishing

Schwander-Sievers, Stephanie dhe Isabel Ströhle. 2012. “An Ethnography of 'Political Will': Towards a Thick Description of Internal Scripts in Post-War Kosovo”. Südosteuropa, 60 (4): 497-513

Schwander-Sievers, Stephanie. 2013a. “Democratisation through Defiance? The Albanian Civil Organisation 'Self-Determination' and International Supervision in Kosovo”. Në Civil Society and Transitions in the Western Balkans përgatitur nga Vesna Bojicic-Dzelilovic, James V. Ker-Lindsay dhe Denisa Kostovicova: 95-116. London: Palgrave Macmillan

Schwander-Sievers, Stephanie. 2013b. “The Bequest of Ilegalja: Contested Memories and Moralities in Contemporary Kosovo”. Nationalities Papers, 41 (6): 953-970

Schwander-Sievers, Stephanie. 2019. “Longing for lost normalcy: Social memory, transitional justice, and the ‘house museum to missing persons in Kosovo”. Nationalities Papers, 47 (2): 232-247

Schwander-Sievers, Stephanie, Linda Gusia, Nita Luci, Lura Pollozhani. 2019. “Fragments on Heroes, Artists and Interventions: Challenging Gender Ideology and Provoking Active Citizenship through the Arts in Kosovo”. Në Post-Participatory’ Arts for the ‘Post-Development’ Era përgatitur nga Paul Cooke dhe Inès Soria-Dolan: 105-123 London: Routledge.

Statovci, Drita. 1982. “Shqyrtime rreth organizatave zejtare”, Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji, nr. XI-1981: 61-75.

Statovci, Drita. 1986. “Disa udhëpërshkrime angloamerikane mbi pozitën e gruas shqiptare”. Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji nr. 16-1: 63-70.

Statovci, Drita. 1984. “Skicë për studimin e ushqimit popullor”, Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji, XIII-1983: 131-140.

Strohle, Isabel. 2012. “Re-Inventing Kosovo: Newborn and the Young European”, në Retracing Images. Visual Culture After Yugoslavia, përgatitur nga Daniel Suber dhe Slobodan Karamanic, 223-250. Leiden: Brill.

Schmitt, J. Oliver. 2012. Kosova: një histori e shkurtër e një treve qendrore ballkanike. Prishtinë: Koha.

Shkodra, Valon. 2020. Muzeu Etnologjik i Prishtinës, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

Trashëgimia dhe transformimi i kulturës popullore: materiale nga sesioni shkencor. 1983. Material nga sesioni shkencor, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

Turner, Victor. 1969. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Oxford: Routledge.

Zaum, Dominic. 2007. Sovereignity Paradox: The Norms and Politics of International State-Building. Oxford: Oxford University Press.

Vermeulen, F. Hann. 2015. Before Boas: The Genesis of Ethnography and Ethnology in German Enlightment. Lincoln&London: University of Nebraska Press.

Vickers, Miranda. 1998. Between Serb and Albanian: History of Kosovo. New York: Columbia Unversity Press.

Visoka, Gëzim. 2017. Shaping Peace in Kosovo: The Politics of Peacebuilding and Statehood. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Vokshi, Mehmet. 1931. Fisi i Vokshit. Tiranë: Pa shtëpi botuese.

West, Rebecca. 1941. Black Lamb and Grey Falcon: A Journey Through Yugoslavia. London: Macmillan.

Weller, Marc. 2009. Contested Statehood: Kosovo’s Struggle for Independence. Oxford: Oxford University Press.

Xhemaj, Ukë. 2003. Etnokultura shqiptare në Podgur. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

Xhemaj, Ukë. 1989. “Mbijetojat arkaike ne strukture n dhe organizimin e familjes shqiptare ne Kosove ”, Gjurmë e gjurmime: seria folklor-etnologji.

Xhemaj, Ukë. 1979. “Reliktet e besimeve pagane e totemike në Opojë e Gorë”, Gjurmë e gjurmime: seria folklor-etnologji, nr. 9: 99-112.

Xhemaj, Ukë. 1983. “Relikte të kultit të gjarprit në traditën popullore shqiptare”, Prishtinë, Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 13: 23-33.

Xhemaj, Ukë. 1984. “Për disa çështje rreth kuvadës ndër shqiptarë”. Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 14: 129-141.

Xhemaj, Ukë. 1985. “Riti i thirrjes së shiut dhe riti i ndaljes së breshrit”, Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 15: 27-40.

Xhemaj, Ukë. 1986. “Gjurmë animizmi në besimet rreth drunjve”, Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 16: 99-105.

Xhemaj, Ukë. 1988. “Rite motmoti dhe besime të tjera mitologjiko-agrare në Kosovë”, Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 18: 7-26.

Xhemaj, Ukë. 1989. “Mbijetojat arkaike në strukturën dhe organizmin e familjes shqiptare në Kosovë”, Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 19: 153-169.

Xhemaj, Ukë. 2005. Shtresime kulturore. Prishtinë: IAP.

Živkovic , Marko. 2011. Serbian Dreambook: National Imaginary in the Time of Milošević. Bloomington: Indiana University Press

Downloads

Botuar

2021-10-25

Si të citoni

Nebi, B., & Canolli, A. (2021). Kosova antropologjike. Antropologji, 3(1), 115–153. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/182