Kosova antropologjike

Autorët

 • Nebi Bardhoshi Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit
 • Arsim Canolli Universiteti i Prishtinës

Abstrakti

Në tri dekadat e fundit Kosova ka qenë objekt i studimeve të shumta në konverzacionin akademik ndërkombëtar në shkencat shoqërore, pasi vetë realiteti i Kosovës ka pësuar ndryshime të mëdha me implikime të mëdha dhe, si i tillë, ka qenë edhe përndjellës për interesin e studiuesve. Megjithatë, në vrojtim të parë, në këtë konverzacion vërehet se dominojnë studimet politologjike, shpeshherë me kontribute të ndërthurura nga disiplinat e tjera. Nga ky vrojtim duket se interesimi kryesor në komunitetin akademik ka qenë ai politik; pas rënies së Jugosllavisë, fokusi kryesor ra mbi ndërhyrjen e NATO-s më 1999 dhe fazën e shtetndërtimit të Kosovës, para dhe pas pavarësisë së saj më 2008. Duket se pyetja se çfarë lloj shteti po bëhet Kosova, si objekt sui generis i ndërhyrjes ndërkombëtare, ka përndjellë studime të shumta.2 Por, nuk mohohet se gjatë këtyre dekadave, sidomos në

vitet ’90-të, ka pasur një interesim mjaft specifik mbi historinë e përgjithshme të Kosovës (Malcolm 1998), e cila në vitin 1989 bie nën regjimin e dhunshëm të Serbisë dhe gjatë viteve ‘90 organizon rezistencë civile paqësore. (Howard 2000) Nga ana tjetër, kryesisht pas luftës së viteve 1998-1999, Kosova fillon të marrë vëmendjen edhe nga shkencat e tjera shoqërore, ku filluan studimet mbi të kaluarën socialiste, identitetin e aspekte të tjera të jetës sociale në shoqërinë kosovare.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

 1. Abdullahu, Durim. 2018. Udhëpërshkrime shqiptare. Prishtinë: Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”. Ami Boué. 1854. Recueil d’itinéraires dans la Turquie d’Europe. détails géographiques, topographiques et statistiques sur cet empire. Vienna: W. Braumüller.

 2. Ante, Arta. 2010. Statebuilding and Development: Two sides of the same coin? Exploring the case of Kosovo. Hamburg: Disserta Verlag.

 3. Backer, Berit. 2003. Behind stone walls: Changing Household Organisaion among Albanians of Kosova. Pejë: Dukagjini.

 4. Bardhoshi, Nebi. 2011. Gurt e Kufinit: Kanuni, prona, strukturimi social. Tiranë: Universiteti Europian i Tiranës.

 5. Bardhoshi, Nebi. 2013. “Legal Dynamics in Border Area Between Customary Law and State Law”, Journal of Legal Anthropology, Vol. 1, nr. 3: 314-332.

 6. Bardhoshi, Nebi. 2016. “Small Number, Big Issues: The Border Areas as Social Arena of Legal Systems” Në Exchange, Dialogue, New Divisions?, përgatitur nga Sonja Schüler: 75-92. Wien: Lit Verlag.

 7. Bardhoshi, Nebi dhe Olsi Lelaj. 2018. Etnografi në diktaturë: dija, shteti, holokausti ynë. Tiranë: Akademia e Shkencave.

 8. Berger, Magarit. 2010. “Large Scale Anthropological Surveys in Austrria-Hungaria, 1871-1918”. Në Doing Anthropology in Wartime and Warzones, përgatitur nga Reinhard Johler, Christian Marchetti dhe Monique Scheer: 233-253. Beilefeld: Transcipt Verlag. Beha, Adem. 2019. “Consociational Democracy and Political Engineering in Postwar Kosovo”, Nationalities Papers 47:4: 674-689.

 9. Berisha, Rozafa. 2017. “Forgetting Equals Killing: Loss and Remembrance of the Missing Children in Post-War Kosovo”. Anthropology of East Europe Review, nr. 35 (1): 35-54.

 10. Canolli, Arsim. 2006. “Filmi etnografik: Një pamje e shfaqjes dhe e zhvillimit të tij”, Gjurmime albanologjike: folklor-etnologji, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 331-348.

 11. Canolli, Arsim. 2014. Behind Open Doors: Restaurants and Food Culture in Kosovo. Tezë doktorature, University College London. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1452980/, konsultuar për herë të fundit më 20 dhjetor 2020.

 12. Canolli, Arsim. 2016. Premisa antropologjike. Prishtinë: Cuneus.

 13. Canolli, Arsim. 2017. “Me ra s'kie ku shkon, me nejtë s’ke ku rrin: një pamje etnografike e migrimit fshat-qytet në Kosovë”. Studime shoqërore: 49-70.

 14. Canolli, Arsim. 2018. Flija: Vrojtim etnografik. Tiranë: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Akademia e Studimeve Albanologjike.

 15. Canolli, Arsim. 2019. “Kujtesa e mbijetesës së provueme”. Në Kujtesa e Kosovës: rrëfime të 100 pleqve e plakave të Kosovës (10 vëllime): 19-26, Prishtinë: Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”.

 16. Canolli, Arsim. 2019. Teoritë antropologjike: Një hyrje e shkurtër. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik.

 17. Çoçaj, Nexhat. 2011. Hasi, Enciklopedi Etnokulturore: Gjeografia, trashëgimia familjare, familja, jeta sociale, Prizren: Milleniumi i Ri.

 18. Çoçaj, Nexhat. 2011. Hasi: Ritet e lindes dhe vdekjes, Prizren: Milleniumi i Ri, Vëllimi II.

 19. Çoçaj, Nexhat. 2011. Hasi Enciklopedi Etnokulturore: Veshje tradicionale të Hasit, Prizren: Milleniumi i Ri.

 20. Çoçaj, Nexhat. 2011. Hasi Encikopedi Etnokulturore: Mallkime dhe urime. Prizren, Melleniumi i Ri, Vëll. IV.

 21. Çoçaj, Nexhat. 2014. Zonat e ndërmjetme etnografike në Kosovë. Tezë doktorature. Tiranë: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit.

 22. Di Lellio, Anna dhe Stephanie Schwander-Sievers. 2006. “The legendary commander: The construction of an Albanian master-narrative in post-war Kosovo”. Nations and Nationalism, 12 (3): 513-529.

 23. Durham, Edith. Shqipëria e epërme: një udhëtim në Shqipërinë e Veriut të vitit 1908. Tiranë: IDK.

 24. Durham M. Edith. 1909. High Albania. London: Edward Arnold Publishers to India Office.

 25. Evans, Arthur. 1883. “Antiquarian researches in Illyricum. (Parts I and II)”, From The Archaeologia Vol. XLVIII. Westminster: Nichols and Sons. Evans, Arthur. 1885. Antiquarian researches in Illyricum, Parts III, IV”, Archaeologia: Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity. Volume XLIX. London: Nichols and Sons, for the Society of Antiquaries of London. Evans, J. Arthur. 2006. Ancient Illyria: An Archaeological exploration, London: London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies. Evans, J. Arthur. 2017. Albanian Letters: Nationalism, Independence and the Albanian League, përgatitur nga Bejtullah Destani dhe Jason Tomes. London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies. Goranoviè, Giovano. 2008. “On a Not So Well Tempered Marxism: Ideological Criticism, Historical Reconstructions, and a Late Return to Ethnogenesis in the Work of Špiro Kulišić”. Në Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in southeast Europe,

 26. Vëll 17, përgatitur nga Vintilã Mihãlescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumoviċ: 307-336. Berlin: Lit Verlag

 27. Gjorgjeviç, Vladan, 2015 [1913], Shqiptarët dhe fuqitë e mëdha, Tiranë: Klubi i Poezisë.

 28. Hahn, v. Georg. 2007. Studime shqiptare, Tiranë.

 29. Hahn, v. Georg. 2006. Udhëtim nëpër viset e Drinit dhe Vardarit, Prishtinë: Rozafa.

 30. Hahn, v. Georg. 2015. The Discovery of Albania: Travel Writing and Anthropology in the Nineteenth Century Balkans, përkthyer nga Robert Elsie. London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies.

 31. Halimi-Statovci, Drita. 1982. Zhvillimi i zejtarisë dhe rëndësia e saj bashkëkohore për strukturën ekonomike –shoqërore të KSA të Kosovës, Prishtinë: IAP.

 32. Halimi-Statovci, Drita. 1981. “Shënime nga mjekësia popullore në tri treva të Kosovës”, Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji, nr. 10: 59-68.

 33. Halimi-Statovci, Drita. 1994. “Mbi përkujtimet”, Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji, nr. 24: 53-74.

 34. Halimi-Statovci, Drita. 1996. “Disa veshje shqiptare në Mal të Zi”. Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji, nr. 25: 61-82.

 35. Halimi-Statovci, Drita. 2004. “Mendësi dhe besime popullore për shtëpinë”. Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji , nr. 31: 91-110.

 36. Halimi-Statovci, Drita. 1988. Kërkime etnografike, Prishtinë: Rilindja.

 37. Halimi-Statovci, Drita. 1998. Etnologjia flet. Prishtinë: IAP. Halimi-Statovci, Drita. 2009. Veshjet shqiptare të Kosovës. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

 38. Halimi-Statovci, Drita. 2013. Nga djepi në përjetësi. Prishtinë: IAP.

 39. Halimi-Statovci, Drita. 2015. “Kontributi i Revistës GJAFE për albanologji dhe studime humane”, Gjurmime albanologjike - folklor dhe etnologji, Vëll. 45: 1-8. Halimi-Statovci, Drita. 2018. Pikturimi i fytyrës në Kosovë ndërmjet traditës dhe modernitetit, Prishtinë: Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

 40. Halimi, Zanita. 2013. “Hindu-kultura në mjedisin kosovar shoqëror”, Njohja, nr. 2: 77-84.

 41. Halimi, Kadri. 2011. Studime etnologjike. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 5 vëllime.

 42. Halimi-Statovci, Drita. 2011. Një jetë ndërmjet shkencës dhe atdhetarisë. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

 43. Halpern, Joel. 1956. A Social and Cultural Change in a Serbian Village, New Haven: Human Relations Area Files

 44. Halpern, Joel. 1969. “Observations on Intellectual History of Ethnology and Other Social Sciences in Yugoslavia”. Comparative Studies in Society and History: 17-26

 45. Hann, Chris. 2002. ‘Introduction’. Në Postsocialism: Ideals, ideologies, practices in Eurasia përgatitur nga Chris Hann. London: Routledge: 1-28.

 46. Heming, Andreas. 2012. “German speaking Travel Writers in interwar Albania”. Në Albania: Family, Society and Culture in 20th Century përgatitur nga Andreas Hemming, Gentiana Kera dhe Enriketa Pandelejmoni: 115-130. Graz: Lit Verlag.

 47. Howard, Clark. 2000. Civil Resistance in Kosova. London: Pluto Press.

 48. Iveta Rajkovič, Mirjeta dhe Rina Geci. 2017. “Kosovar Albanian Goldsmiths and Bakers in Zagreb: Migration and Ethnic Enterpreneurship”. Studia ethnologica Croatia, vol. 29: 305–330.

 49. Kadriu, Lumnije. 2009. Glokalizmi; perceptime etnokulturore. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

 50. Kadriu, Lumnije. 2017. Pushimet, familja, vendlindja në praktikën e diasporës shqiptare të Kosovës. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

 51. Kadriu, Lumnije. 2018. “The Transnational Family Between Preserving the Old and Acquring the New way of Life”. Etnologia Balcanica, Vol. 21:173-193.

 52. Kostovicova, Denisa. 2005. Kosovo: The Politics of Identity and Space, Routledge: London.

 53. Krasniqi, Elife. 2011. “Ilegalja: Women in the Albanian Underground Resistant Movement in Kosovo”, ProFemina, Special edition no 2: 99-111.

 54. Krasniqi, Elife. 2014. “Women in Search for Social Security: Hostage of Family, Tradition and State”. Në All Equal Real: Femenities and Masculinities, përgatitur nga Anna Plińska dhe Harmony Singaporia: 203-214. Oxford: Inter-Disciplinary Press

 55. Krasniqi, Elife. 2015. “Social Change in Relation to Patriarchy after 1999 War in Opoja, Kosovo”. Në Culture of Crisis in Southeast Europe, Part I, Ethnologia Balcanica, Vol. 18: 191-206. Krasniqi, Gëzim. 2011a. “Socialism, National Utopia, and Rock Music: Inside the Albanian Rock Scene of Yugoslavia, 1970–1989” , East Central Europe Vol. 38. Nr. 2-3: 336–354. Krasniqi, Gëzim. 2011b. “The ‘forbidden fruit’: Islam and politics of identity in Kosovo and Macedonia”, Southeast European and Black Sea Studies Vol. 11, Nr. 2: 191-207. Krasniqi, Gëzim. 2012. “Overlapping jurisdictions, disputed territory, unsettled state: the perplexing case of citizenship in Kosovo”. Citizenship Studies Special Issue: Citizenship in the New States of South Eastern Europe, Vol. 16, No. 3-4: 353 – 366. Krasniqi, Mark. 1977. “Krahinat etnografike të Kosovës”, Konferenca kombëtare e studimeve etnografike, Tiranë: Akademia e Shkencave të Republikës Socialiste të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Sektori i Etnografisë: 111-120.

 56. Krasniqi, Mark. 1979. Gjurmë e gjurmime, Prishtinë: Instituti Albanologjik.

 57. Krasniqi, Mark. 1984. Lugu i Baranit, monografi etno-gjeografike, Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve.

 58. Krasniqi, Mark, përg. 1987. Rugova: monografi etnografike, Prishtinë: ASHAK.

 59. Krasniqi, Mark. 1991. Nga gurra e traditës, Prishtinë: Zëri.

 60. Krasniqi, Mark, 1995. “Ndikimi i shkencës në formimin e një etnopsikologjie të gabuar”. Gjurmime albanologjike: folklor dhe etnologji, 24: 7-19. Krasniqi, Mark. 1997. Aspekte mitologjike: besime e bestytni, Prishtinë: Rilindja. Krasniqi, Mark. 2012. Kujtime e përjetime: shënime biografike 1920-2012. Pejë: Dukagjini.

 61. Krasniqi, Sadik. 2020. “History of Museum Heritage in Kosovo”. Në Book of Proceedings, Educational and Social Sciences Conference 10 shkurt 2020: 117-130. Barcelona: International Academic Institute.

 62. Krasniqi, Shemsi dhe Albert Simkus. 2015. “Differences in Values Among Groups Within Kosovo” në Civic and uncivic values in Kosovo: History, politics, and value transformation” përgatitur nga Sabrina P. Ramet, Albert

 63. Simkus dhe Ola Listhaug: 295-321. Budapest & New York: Ceu Press,.

 64. Krasniqi, Shemsi. 2017. Ekokultura: natyra në kulturën popullore shqiptare. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës.

 65. Krasniqi, Vjollca. 2014. “The Topography of the Construction of the Nation in Kosovo”. Në Strategies of Symbolic Nation-Building in South Eastern Europe përgatitur nga Pål Kolstø: 104-106. London: Ashgate. Jezernik, Božidar. 2003. Wild Europe: The Balkans Through the Gaze of Western Travellers. London: Saqi Books.

 66. Lajçi, Bashkim. 1994. “Funksioni i veshjes në besimet popullore shqiptare”, Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, 23: 187-192.

 67. Lajçi, Bashkim. 2001. “Tabuizimi i emrave në Rugovë”, Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, 28-29/1998-1999: 141-147.

 68. Lajçi, Bashkim. 2002. “Martesa në traditën tonë popullore”, Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, nr. 32: 133-142.

 69. Lajçi, Bashkim. 2007. “Motivet astrale në ornamentikën tonë popullore”, Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, nr. 36: 233-240. Lajçi, Bashkim. 2007. Gjurmime etnologjike. Pejë: Bashkim Lajc i.

 70. Lajçi, Bashkim. 2008. “Mbi disa mënyra të mbrojtjes nga syri i keq”. Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, nr. 37: 255-275.

 71. Lajçi, Bashkim. 2011. “Funksioni i armës në doket e zakonet tona popullore”, Gjurmime albanologjike, seria folklor-etnologji, nr. 40-2010: 141-148.

 72. Lajçi, Bashkim. 2013. Syri i keq në besimet shqiptare. Prishtinë: IAP.

 73. Lajçi, Bashkim. 2014. Tabu në etnokulturën shqiptare. Prishtinë: IAP.

 74. Latifi, Tahir. 2019. “Generational and intergenerational care and mobility networks in Kosovo”. Südosteuropa. Journal of Politics and Society, vol. 67 (2): 196-210. Latifi, Tahir. 2018. “The Culture of Relatedness in Kosovo: The Role of Kinship in the Private and the Public Sphere”. Studia Ethnologica Croatica, Vol. 30. nr.1: 147-168.

 75. Landau, Dana. 2017. “The quest for legitimacy in independent Kosovo: the unfulfilled promise of diversity and minority rights”. Nationalities Papers, 45:3: 442-463.

 76. Latifi, Tahir. 2014. “Gender and Family Relations, Women in Search for Social Security”. All Equal Real”: Femenities and Masculinities, përgatitur nga Anna Plińska dhe Harmony Singaporia: 191-202. Londër: Inter-Disciplinary Press, Oxford.

 77. Leutloff-Grandits, Caroline. 2019. “When Men Migrate for Marriage: How Kosovo-Albanian Couples Cope with Gender Stereotypes and Immigration Barriers in Germany and Austria”. Journal of Ethnic and Migration Studies. Special Issue on Cross-Border Marriages: Intersecting Categories from the Perspective of States, Spouses and Researchers, vol. 47/2: 397-412.

 78. Leutloff-Grandits, Caroline. 2019. “Kinship and Safety Nets in Croatia and Kosovo”. Në Everyday Life in Balkans, përgatitur nga, David. W. Montegomero: 63-76. Bloomington: Indiana University Press,.

 79. Lockwood, William. 1975. European Moslems: Economy and Ethnicity in Western Bosnia. New York: Academic Press. Lovro Mihačević. 1913. Durch Albanien: Reise-Eindrücke. Prague: Bonifatius.

 80. Luci, Nita. 2014. Seeking Independence: Making Nation, Memory, and Manhood in Kosova, Tezë doktorature, Universiteti i Michigan-it.

 81. https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/107225/nluci_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y, konsultuar për herë të fundit më 20 dhjetor 2020.

 82. Mihaçeviq, Lovro. 2006. Nëpër Shqipëri: mbresa udhëtimi & etnografi (1883-1907). Lezhë: Gjergj Fishta.

 83. Motesi, Mary. 2017. Kosova: Preludi i luftës 1966-1999. Prishtinë: Alter Habitus.

 84. Malcolm, Noel. 1998. Kosovo: A Short History. Macmillan: Basingtoke

 85. Marschand, Suzzane. 1996. “Orientalism as Kulturpolitik: German Archeology and Cultural Imperialism in Minor Asia”. Në Volgeist as Method and Ethic: Eassys on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition, History of Anthropology, Vol.i VIII përgatitur nga George Stocking: 298-336, London: The University of Wisconsin Press,.

 86. Marchetti, Christian. 2014. “Austro-Hungarian Volkskunde at War Scientists in Ethnographic Mission”. Në Doing Anthropology in Wartime

 87. and Warzones, përgatitur nga Reinhard Johler, Christian Marchetti dhe Monique Scheer: 207-230. Beilefeld: Transcipt Verlag. Musliu, Vjosa. 2019. “Spectres of Kosovo: 20 Years of Liminality and Aporia”, Journal of Intervention and Statebuilding, 13/5: 556-565.

 88. Pandolfi, Mariella. 2009. Sovranitete të lëvizshme: Kujtesa, konflikti, dhuna në Ballkanin e erës globale. Tiranë: IDK.

 89. Pasqyra shkencore 2019. Tiranë: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Akademia e Shkencave Albanologjike,.

 90. Promitzer, Christian. 2015. “Austria and the Balkans: Explaning the Role of the Travelogues in the construction of an Area.” Në Southeast European Studies in a Globalisng World, përgatitur nga Christian Promitzer, Siegfried Gruber, Harald Heppner: 189-206. Wien: Lit Verlag.

 91. Promitzer, Christina. 2014. “Betwixt and Between”: Physical Anthropology in Bulgaria and Serbia until the End of the First World War". Në Doing Anthropology in Wartime and War Zones: World War I and the Cultural Sciences in Europe, përgatitur nga Reinhard Johler, Christian Marchetti dhe Monique Scheer: 141-166. Bielefeld: Transcript Verlag.

 92. https://doi.org/10.14361/9783839414224-008

 93. Promitzer, Christian. 2011. “Degeneration, Darvinism, and Development of Eurgencs in Bulgaria, 1880-1929”. East Central Europe, 38: 44-63.

 94. Reineck, Janet. 1991. The Past as Refuge:Gender, Migration and Ideology among Kosovo Albanians. Tezë doktorature. Universty of California. https://www.esiweb.org/pdf/kosovo_reineck_dissertation.pdf , konsultuar për herë të fundit më 12 dhjetor 2020

 95. Schwander-Sievers, Stephanie. 1999. The Albanian Aromanians' Awakening: Identity Politics and Conflict in Post-communist Albania. Flensburg, Germany: European Centre for Minority Issues (ECMI).

 96. Schwander-Sievers, Stephanie. 2005. “‘Culture' in Court: Albanian Migrants and the Anthropologist as Expert Witness”. Në Applications of Anthropology: Professional Anthropology in the Twenty-first Century përgatitur nga Sarah Pink: 209-228. Oxford - New York: Berghahn Books

 97. Schwander-Sievers, Stephanie dhe Anna Di Lellio. 2006. “Sacred Journey to a Nation: the Construction of a Shrine in Postwar Kosovo”. Journeys: The International Journal of Travel and Travel Writing, 7 (1): 27-49

 98. Schwander-Sievers, Stephanie. 2009. “Securing Safe Spaces: Field Diplomacy in Albania and Kosovo”. Në Women Fielding Danger: Negotiating Ethnographic Identities in Field Research përgatitur nga Martha K. Huggins dhe Marie Loise Glebbeek: 173-198. Boulder, New York and Oxford: Rowman & Littlefield Publishers

 99. Schwander-Sievers, Stephanie. 2010a. “Invisible - Inaudible: Albanian Memory of Socialism after the War in Kosovo”. Në Post-Communist Nostalgia përgatitur nga Maria Todorova dhe Zsuzsa Gille: 96-112. New York: Berghahn Books

 100. Schwander-Sievers, Stephanie. 2010b. “Between Social Opprobrium and Repeat Trafficking: choices and chances of Albanian women deported from the UK”. Në Trafficking and Human Rights:European and Asia-Pacific Perspectives përgatitur nga Leslie Holmes: 95-115 Cheltenham: Edward Elgar Publishing

 101. Schwander-Sievers, Stephanie dhe Isabel Ströhle. 2012. “An Ethnography of 'Political Will': Towards a Thick Description of Internal Scripts in Post-War Kosovo”. Südosteuropa, 60 (4): 497-513

 102. Schwander-Sievers, Stephanie. 2013a. “Democratisation through Defiance? The Albanian Civil Organisation 'Self-Determination' and International Supervision in Kosovo”. Në Civil Society and Transitions in the Western Balkans përgatitur nga Vesna Bojicic-Dzelilovic, James V. Ker-Lindsay dhe Denisa Kostovicova: 95-116. London: Palgrave Macmillan

 103. Schwander-Sievers, Stephanie. 2013b. “The Bequest of Ilegalja: Contested Memories and Moralities in Contemporary Kosovo”. Nationalities Papers, 41 (6): 953-970

 104. Schwander-Sievers, Stephanie. 2019. “Longing for lost normalcy: Social memory, transitional justice, and the ‘house museum to missing persons in Kosovo”. Nationalities Papers, 47 (2): 232-247

 105. Schwander-Sievers, Stephanie, Linda Gusia, Nita Luci, Lura Pollozhani. 2019. “Fragments on Heroes, Artists and Interventions: Challenging Gender Ideology and Provoking Active Citizenship through the Arts in Kosovo”. Në Post-Participatory’ Arts for the ‘Post-Development’ Era përgatitur nga Paul Cooke dhe Inès Soria-Dolan: 105-123 London: Routledge.

 106. Statovci, Drita. 1982. “Shqyrtime rreth organizatave zejtare”, Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji, nr. XI-1981: 61-75.

 107. Statovci, Drita. 1986. “Disa udhëpërshkrime angloamerikane mbi pozitën e gruas shqiptare”. Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji nr. 16-1: 63-70.

 108. Statovci, Drita. 1984. “Skicë për studimin e ushqimit popullor”, Gjurmime albanologjike, seria folklor etnologji, XIII-1983: 131-140.

 109. Strohle, Isabel. 2012. “Re-Inventing Kosovo: Newborn and the Young European”, në Retracing Images. Visual Culture After Yugoslavia, përgatitur nga Daniel Suber dhe Slobodan Karamanic, 223-250. Leiden: Brill.

 110. Schmitt, J. Oliver. 2012. Kosova: një histori e shkurtër e një treve qendrore ballkanike. Prishtinë: Koha.

 111. Shkodra, Valon. 2020. Muzeu Etnologjik i Prishtinës, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

 112. Trashëgimia dhe transformimi i kulturës popullore: materiale nga sesioni shkencor. 1983. Material nga sesioni shkencor, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

 113. Turner, Victor. 1969. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Oxford: Routledge.

 114. Zaum, Dominic. 2007. Sovereignity Paradox: The Norms and Politics of International State-Building. Oxford: Oxford University Press.

 115. Vermeulen, F. Hann. 2015. Before Boas: The Genesis of Ethnography and Ethnology in German Enlightment. Lincoln&London: University of Nebraska Press.

 116. Vickers, Miranda. 1998. Between Serb and Albanian: History of Kosovo. New York: Columbia Unversity Press.

 117. Visoka, Gëzim. 2017. Shaping Peace in Kosovo: The Politics of Peacebuilding and Statehood. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

 118. Vokshi, Mehmet. 1931. Fisi i Vokshit. Tiranë: Pa shtëpi botuese.

 119. West, Rebecca. 1941. Black Lamb and Grey Falcon: A Journey Through Yugoslavia. London: Macmillan.

 120. Weller, Marc. 2009. Contested Statehood: Kosovo’s Struggle for Independence. Oxford: Oxford University Press.

 121. Xhemaj, Ukë. 2003. Etnokultura shqiptare në Podgur. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

 122. Xhemaj, Ukë. 1989. “Mbijetojat arkaike ne strukture n dhe organizimin e familjes shqiptare ne Kosove ”, Gjurmë e gjurmime: seria folklor-etnologji.

 123. Xhemaj, Ukë. 1979. “Reliktet e besimeve pagane e totemike në Opojë e Gorë”, Gjurmë e gjurmime: seria folklor-etnologji, nr. 9: 99-112.

 124. Xhemaj, Ukë. 1983. “Relikte të kultit të gjarprit në traditën popullore shqiptare”, Prishtinë, Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 13: 23-33.

 125. Xhemaj, Ukë. 1984. “Për disa çështje rreth kuvadës ndër shqiptarë”. Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 14: 129-141.

 126. Xhemaj, Ukë. 1985. “Riti i thirrjes së shiut dhe riti i ndaljes së breshrit”, Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 15: 27-40.

 127. Xhemaj, Ukë. 1986. “Gjurmë animizmi në besimet rreth drunjve”, Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 16: 99-105.

 128. Xhemaj, Ukë. 1988. “Rite motmoti dhe besime të tjera mitologjiko-agrare në Kosovë”, Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 18: 7-26.

 129. Xhemaj, Ukë. 1989. “Mbijetojat arkaike në strukturën dhe organizmin e familjes shqiptare në Kosovë”, Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji, nr. 19: 153-169.

 130. Xhemaj, Ukë. 2005. Shtresime kulturore. Prishtinë: IAP.

 131. Živkovic , Marko. 2011. Serbian Dreambook: National Imaginary in the Time of Milošević. Bloomington: Indiana University Press

Downloads

Botuar

2021-10-25

Si të citoni

Nebi, B., & Canolli, A. (2021). Kosova antropologjike. Antropologji, 3(1), 115–153. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/182