Një tipologji e veçantë e socializmave: rasti i kibuc Baram

Autorët

 • Ervin Kaçiu Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit

Abstrakti

Në këtë artikull diskutohet mbi një model të veçantë të socializmit. Me të veçantë nuk kuptohet autenticiteti dhe as zbulimi i ndonjë rasti sui generis, për sa kohë që ideologjia në të cilën mbështetet është e qartë, por për trajtat origjinale që marrin jetë dhe vetëpërkufizohen përgjatë projektimit të vetë ideologjisë në praktikë. Artikulli mbështetet në studimin e realizuar në terren në kibuc Baram, në vitin 2007, një nga kibucët e pakët që i kishte mbijetuar valës së privatizimit dhe kalimit në rendin kapitalist. Kjo e bënte kibucin në fjalë një rast të mirë studimi për të vëzhguar procesin e transformimit, për të kuptuar shkaqet e këtij transformimi dhe për të “fotografuar” atë çfarë kishte mbetur nga utopia e tyre. Në këtë artikull përshkruhet, problematizohet e diskutohet mbi strukturën sociale, politike dhe ekonomike të këtij komuniteti utopik.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

 1. Ashkenazi, Maayan, Hess dhe Katz, Yossi 2009. “From Cooperative to Renewed Kibbutz: The case of Kibbutz Galil”. Izrael. Middle Eastern Studies. 45,(4): 571-592.

 2. Fromm-Koltun, Ken 2001. Mosses Hess and Jewish modern identity.

 3. Bllomington: Indiana University Press.

 4. Gavron, Daniel. 2000. Awakening from Utopia. Boston: Rowman & Littlefield publishers, inc.

 5. Getz, Shlomo. 1998-2011. Surveys of Changes in Kibbutzim. Haifa: Institute for Research of the Kibbutz and the Cooperative Idea, University of Haifa, Reports.

 6. Gurion-Ben, David. 1949. Per uno Stato ebraico socialista e per il rimpatrio della Diaspora. La Rassegna Mensile di Israel, terza serie, vol. 15,(4)147-156. Unione delle comunita Ebraiche Italiane.

 7. Greenberg, Marvin. 1968. “Communal Education in Israel”. Peabody Journal of Education, vol. 46, (1): 28-33. Taylor & Francis Ltd.

 8. Halpern, Ben dhe Reinharz, Jehuda. 1998. Zionizm and the creation of a new society. New York: Oxford University Press, Inc.

 9. Leviatan, Uriel. 2013. “Kibbutzim as a Real Life Utopia: Survival Depend on Adherence to Utopian Value”. Psychology and Developing Societies 25 (2): 249–281.

 10. Near, Henry. 1992. The Kibbutz Movement, A History. vol 1. Oxford: Oxford University Press.

 11. Near, Henry. 1997. The Kibbutz Movement, A History. vol II. London: The Littman Library of Jewish Civilization.

 12. Perlmutter, Amos. 1977. “Berl Katznelson and the Theory and Practice of Revolutionary Constructivism”. Middle Eastern Studies, vol. 13, (1): 71-89, Taylor & Francis.

 13. Perlmutter, Amos .1971. “A. D. Gordon: A Transcendental Zionist”. Middle Eastern Studies, vol 7, (1): 81-87, Taylor & Francis.

 14. Russell, Raymond; Hanneman Robert, Getz Shlomo. 2011. “The

 15. Transformation of the Kibbutzim”. Israel Studies, 16/2: 109-126.

Downloads

Botuar

2021-10-12

Si të citoni

Kaçiu, E. (2021). Një tipologji e veçantë e socializmave: rasti i kibuc Baram. Antropologji, 2(2), 83–116. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/48