Historia, etnologjia dhe e drejta zakonore

Autorët

  • Nebi Bardhoshi Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA)

Abstrakti

Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri është një tekst pedagogjik për studentin e së drejtës, konceptuar në periudhën e diktaturës së proletariatit, i cili është rishikuar me qëllim që të përshtatet për kontekstin post-komunist. Edhe pse rrok tema qendrore për dijen moderne dhe për kritikën historiografike, prapëseprapë, nuk ka qenë objekt i një shqyrtimi kritik. Analiza në fjalë, është një zgjatim i studimeve kritike në lëmin e antropologjisë së shtetit dhe të së drejtës, duke konsideruar tekstin në fjalë, si një fakt të rëndësishëm etnografik në kuadër të dijeve dhe kulturës për historinë e shtetit dhe të së drejtës në Shqipëri. Prandaj, ky punim shqyrton mënyrën se si është ndërtuar imagjinata historiografike mbi shtetin dhe të drejtën për studentin e së drejtës në Shqipëri në periudhën post-diktatoriale dhe, më konkretisht, si është përdorur lënda etnologjike në interpretime të caktuara historiografike.

Fjalët kyçe:

dija shtetërore, historiografi, mitologji, modernitet, post- komunizëm,, e drejtë zakonore, etnologji

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

Ballanca, Zejnulla. 1982. “Institucionet politike dhe juridike në tokat shqiptare në shek. V-XII”. Në Histori e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri [maket] përgatitur nga Aleks Luarasi dhe Luan Omari, 71-168. Tiranë: Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike.

Bardhoshi, Nebi. 2010. “Për një antropologji të modernitetit shqiptar”. Kultura popullore 1-2: 127-150.

Cabanes, Pierre. 2010. Ilirët: Nga Bardhyli te Genti (shek IV-II p.e.s). Tiranë: Caroe Dien.

Connerton, Paul. 1989. How Societies Remember. London: Cambridge University Press.

Connerton, Paul. 2009. How Modernity Forgets. London: Cambridge University Press.

Elezi, Ismet. 1987. “Karakteristikat e përgjithëshme të së drejtës zakonore shqiptare.” Në Historia e shtetit dhe e së drejtës, përgatitur nga Luan Omari dhe Aleks Luarasi, 90-100. Tiranë: Universiteti i Tiranës “Enver Hoxha”, Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike .

Egro, Dritan. 2007. Historia dhe Ideologjia: Një qasje kritike e studimeve osmane në historiografinë moderne shqiptare. Tiranë: Instituti i Historisë. Historia, etnologjia dhe e drejta zakonore 87

Frashëri, Kristo. 1977. “Mbi Kanunin e Skënderbeut.” Në Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike, përgatitur nga Aleks Buda, 231-244. Tiranë: Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Sektori i Etnografisë.

Frashëri, Kristo. 2002. Skënderbeu: jeta dhe vepra. Tiranë: Toena.

Gjergji, Andromaqi. 1963. “Gjurmë të matriarkatit në disa doke të dikurshme të jetës familjare”. Buletini i Universitetit Shtetëror të Tiranës: Seria shkencat shoqërore, Nr. 2: 284-292.

Haxhihasani, Qemal. 1967. Tregime e këngë popullore për Skënderbeun. Tiranë: Instituti i Folklorit.

Krisafi, Ksenofon. 2007. “Shteti dhe e drejta në Iliri”. Në Historia e Shtetit dhe së drejtës në Shqipëri, përgatitur nga Luan Omari dhe Aleks Luarasi, 7-50. Tiranë: Luarasi University Press.

Luarasi, Aleks, Aurela Anastasi dhe Ksenofon Krisafi. 2001.

Luarasi, Aleks. 2007. “Shteti i pavarur i Skendërbeut.” Në Historia e Shtetit dhe së drejtës në Shqipëri, përgatitur nga Luan Omari dhe Aleks Luarasi, 128-190. Tiranë: Luarasi University Press.

Luarasi, Aleks. 2007. “E drejta zakonore shqiptare.” Në Historia e Shtetit dhe së drejtës në Shqipëri, përgatitur nga Luan Omari dhe Aleks Luarasi, 229-286. Tiranë: Luarasi University Press.

Meksi, Vangjel. 1969. “Rreth strukturës politike dhe juridike të shtetit të Skendërbeut.” Në Konferenca e Dytë e Studimeve Albanologjike (I), 618-619. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë.

Noli, S. Fan. 1949. Historia e Skendërbeut. Tiranë: Naim Frashëri.

Nora, Pierre, përg. 1998. Realms of Memory: Rethinking the French Past. New York: University of Chicago Press.

Omari, Luan dhe Aleks Luarasi, përg. 1987. Historia e shtetit dhe e së drejtës në

Shqipëri. Tiranë: Universiteti i Tiranës “Enver Hoxha”, Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike.

Omari, Luan dhe Aleks Luarasi, përg. 2007. Historia e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri. Tiranë: Luarasi University Press.

Prifti, Kristaq, Xhelal Gjeçovi, Myzafer Korkuti dhe Gazmend Shpuza, përg. 2002. Historia e popullit shqiptar, Vëllimi I. Tiranë: Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Instituti i Historisë. Çështje të historisë së shtetit dhe të drejtës: për konkursin e pranimit në Fakultetin e Drejtësisë. Tiranë: Luarasi.

Schimdt-Neke, Michael. 2012. “Robër të Skënderbeut - Mbi debatin rreth heroit kombëtar shqiptar”. Përpjekja Nr. 28-29: 6-17.

Schmitt, J. Oliver. 2014 [2010]. Skënderbeu. Përkthyer nga Ardian Klosi. Tiranë: Fjala.

Sirdani, Marin. 1928. Skanderbegu mbas gojëdhânash. Shkodër, Botime Françeskane.

Trouillot, Michel-Rolph. 1995. Silencing the Past: Power and Production of history. Boston: Beacon Press.

Wilkes, John. 1995. The Illyrians. London: Wiley-Blackwell.

Downloads

Botuar

2023-05-12

Si të citoni

Bardhoshi, N. (2023). Historia, etnologjia dhe e drejta zakonore. Antropologji, 1(1), 65–88. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/722