The albanian village and modernity: an outline of a relation

Autorët

  • Olsi Lelaj
  • Nebi Bardhoshi

Abstrakti

Pas themelimit të shtetit modern në 1912, fshati shqiptar do të kalonte në procese modernizuese që ndryshuan thellësisht mënyrën e jetesës të fshatarësisë. Këto ‘shndërrime të mëdha’ që motivoheshin nga idetë e progresit dhe evolucionit artikulojnë një raport specifik mes modernitetit si projekt shtetëror dhe fshatarësisë. Kjo e fundit, ndër të tjera, qe bërë subjekt i diskursit modernist shkencor më herët. Fshatari shqiptar ishte përshkruar si kuriozitet gjuhësor dhe etnografik në shkrimet e udhëtarëve romantikë, diplomatëve, filologëve kureshtarë dhe etnografëve kurajozë perëndimorë të shekullit XIX. Këto momente takimi kërkojnë vëmendjen tonë analitike veçanërisht për të kuptuar mënyrat se si moderniteti shndërroi ruralen shqiptare. Në këtë artikull për këtë vëllim, ne japim një skicë të ‘takimit’ mes rurales dhe modernitetit në Shqipëri, duke u ndalur për të kuptuar: a) se si jeta e fshatit u bë subjekt i ligjërimit etnografik dhe antropologjik dhe b) në ç’mënyrë shteti modern ndryshoi fshatin shqiptar gjatë socializmit shtetëror dhe pas rënies së tij.

Fjalët kyçe:

fshati, jeta fshatare, kultura, ligjërimi ethnologjik/antropologjik, proceset modernizuese, shteti modern.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-13

Si të citoni

Lelaj, O., & Bardhoshi, N. (2023). The albanian village and modernity: an outline of a relation. Antropologji, 4(1), 14–31. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/745