Cikli i uebinareve MAMO: programi dhe abstraktet

Autorët

Abstrakti

Cikli i uebinareve Materializing-Modernity: Landscape, Architecture and Anthropology Intersections in 20th Century Rurality u organizua dhe u realizua nga data 12 prill 2021 deri më 6 maj 2021, nga Federica Pompejano (kërkuese MSCA-IF, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimeve të Artit - IAKSA, Akademia e Studimeve Albanologjike, Departamenti i Trashëgimisë Kulturore dhe Mjedisit dhe Laboratorit i Etnomuzikologjisë dhe Antropologjisë Vizuale - LEAV) të Universitetit të Milanos (UNIMI),
Milano, Itali, në kuadër të projektit “Materializimi i Modernitetit – Trashëgimia Rurale Socialiste dhe Post-socialiste në Shqipërinë
Bashkëkohore (MaMo)”, financuar nga Bashkimin Evropian. Cikli i Uebinareve MaMo ishte pjesë e një projekti që mori fonde nga
programi i kërkimit dhe inovacionit Horizon 2020 i Bashkimit Evropian Marie Skłodowska-Curie Action nën marrëveshjen Nr. 896925. Për të pasur një kuadër sa më të detajuar, në faqet në vijim gjendet programi i ciklit të Uebinareve MaMo dhe abstraktet (Anglisht dhe Shqip) për kumtesat e mbajtura dhe temat e trajtuara.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-15

Si të citoni

Federica. (2023). Cikli i uebinareve MAMO: programi dhe abstraktet. Antropologji, 4(1), 112–127. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/751

Numri

Seksioni

Aktivitete shkencore