Seminari permanent “PËRTHYERJE ANTROPOLOGJIKE”

Tiranë, janar – maj 2019

Autorët

  • Mikaela Minga Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA)

Abstrakti

 

I konceptuar si një aktivitet i përhershëm i Departamentit të Etnologjisë, në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (ASA) dhe i organizuar në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, ky seminar ka si qëllim zhvillimin e një serie takimesh të rregullta, ku prezantohen monografi, studime, projekte kërkimore, si dhe filma antropologjikë. Zhanret e shqyrtimit apo dokumentimit të jetës së përditshme janë objekt i prezantimit dhe debatit të hapur. Synimi kryesor i këtij aktiviteti është krijimi i një mjedisi ku mundësohen përthyerje pikëpamjesh antropologjike mbi kulturën dhe shoqërinë. Në vijim, po paraqesim përmbledhje të shkurtra rreth fjalëve të secilit prej ligjëruesve të ftuar.

 

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Additional Files

Botuar

2023-05-23

Si të citoni

Minga, M. (2023). Seminari permanent “PËRTHYERJE ANTROPOLOGJIKE”: Tiranë, janar – maj 2019. Antropologji, 2(1), 179–182. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/883

Numri

Seksioni

Aktivitete shkencore