[1]
Kaçiu, E. 2021. Një tipologji e veçantë e socializmave: rasti i kibuc Baram. Antropologji. 2, 2 (Oct. 2021), 83–116.