[1]
Leka, A. 2023. Figura të mitologjisë në epikën popullore shqiptare dhe propozim për një rrugë alternative të mbërritjes së tyre në epos. Antropologji. 2, 1 (May 2023), 120–148.